Nezaměstnaný má možnost volby

Nezaměstnaný má možnost volby

 

Rozhovor s Leifem Pedersenem o úspěšném dánském projektu

 

Ing. Hanka Havlová

 

V minulém  čísle Personálu jsme přinesli článek o tom, jak lze personalistickou práci obohatit o využití poznatků z oblasti enneagramu a emoční inteligence (EQ). Enneagram jako model rozkrývající devět základních vzorců lidského chování, se za posledních třicet let prosadil v USA a západní Evropě jako oficiální psychologický systém a je s úspěchem využíván v oblasti obchodu, personalistiky, vzdělávání, psychiatrie i psychologie. Pět let si buduje pozice i v naší zemi – s důvěrou a podporou dvou největších světových enneagramových autorit, Američanky Helen Palmer a Španěla Claudia Naranja. V dubnu letošního roku byla dokonce Ennea o.p.s., nezisková organizace, která se stará o kvalitní a etické rozšíření ennagramu v České republice, poprvé poctěna možností uspořádat každoroční konferenci ennagramových učitelů. 

Jedním z hostů konference byla Leif Pedersen z Dánska, který před dvěma lety zapůsobil na účastníky konference  v Zurichu  svým wokshopem o práci s nezaměstnanými a jejich navracení do pracovního procesu. Tohoto tématu se také týká pár otázek, které jsme mu letos v Praze položili:

 

Slyšeli jsme o Vašem projektu, při kterém využíváte enneagram a pro který jste - díky jeho úspěšnosti – obdržel grant dánské vlády.

 

Ano, opravdu jsme dostali podporu minulé vlády, především díky tomu, že jsme měli výborné výsledky i s nezaměstnanými ve věku 45 až 60 let, kteří jsou bez práce už dlouhou dobu – 4 až 5 let. Po absolvování tréninku si 75 – 80% těchto lidí najde práci, která není nijak podporována oficiálními úřady, polovina zbytku obstojí v zaměstnáních se státní podporou a pouze 5 – 10% neuspěje, a to jsou většinou lidé s vážnými problémy, např. těžkou nemocí.

 

Kdo stojí za tímto projektem?

 

Skupina ALPHA GROUP je síť založená na zkušených poradcích a konzultantech, z nichž každý je specialistou v určité oblasti. Organizuje konzultace, přednášky, výcviky v Dánsku i zahraničí, prezentaci ve článcích a podobně.

 

Jak konkrétně probíhá práce s nezaměstnanými?

 

V Dánsku to obecně funguje tak, že když jsou lidé nezaměstnaní více než rok, jsou zařazeni do „tréninku“. Pořádají se pro ně kurzy speciálních dovedností – například práce na počítači, účetnictví -  je to v podstatě rekvalifikace. V těchto kurzech ale chybí návaznost na schopnosti konkrétního člověka, nevystihnou jeho osobnost a motivaci.

U nás to v prvním kroku probíhá stejně – podobným přijímacím rozhovorem, jak je běžné v agenturách. (Tady se setkáte i s lidmi, kteří vlastně pracovat nechtějí, nemají motivaci, podpora vlády jim stačí.)

Po tomto pohovoru jsou rozděleni do skupin o 20 až 25 lidech a s těmi se začíná pracovat. První část je zaměřena na „osobní příspěvek“ – jakou má jedinec kvalifikaci, jaké jsou jeho dovednosti, praxe. Zde nezaměstnaní mluví s učitelem o tom, kde jsou jejich možnosti, volby, cesty k uplatnění. Tady obdrží klíč.

 

Klíč?

 

Lidé si mohou vybrat. Buď následují většinu a nechají se vést – školou, vládou. Ty je usměrňují v tom, co by měli dělat. Nebo mají druhou cestu. Učit se to, co je zajímá. Právě v okamžiku, kdy tu stojí jako nezaměstnaní, mají tu možnost volby.

Podívejte se na rozdíl. Starší muž, dlouho nezaměstnaný, je zařazený do kurzu počítačových dovedností. Nikdy s počítačem nepracoval, má z něho strach, nedůvěřuje si, nevidí smysl, dělá chyby. Za svou praxi ale nasbíral hodně cenných a žádaných zkušeností v oblasti svého působení. Rád by je předal dál, psal články, ale je dyslektik, má problémy se správným psaním a gramatikou. Textové editory jsou ale schopné upozorňovat na gramatické a stylistické chyby. A tady nastává okamžik, kdy tento muž sám říká: „Chci se naučit na počítači... “

 

Dobře, a co následuje jako další krok?

 

Ve druhé fázi se lidé učí prezentovat sami sebe a své dovednosti. To je právě oblast, kterou mám na starosti já.

Přijde pětapadesátiletý muž a říká: „Nikdo mě nepotřebuje, nikdo mě nezaměstná...“ V osobnostech těchto lidí působí mnoho bloků. Tady mi pomáhá použití základního tréninku enneagramu. Nejprve určíme jeden z devíti typů, jehož navyklé vzorce chování, myšlení a cítění tento muž či žena používá a které ho ovlivňují především. Každý typ má své stinné stránky. Společně je odkryjeme a pochopíme a učíme se je přijmout. Ale každý typ má zároveň své přednosti, své světlé stránky. Každý může v něčem vyniknout. Krok za krokem se snažíme pracovat na blocích osobnosti. Je to těžká práce, ale postupně účastníci tréninku získávají stále více důvěry v sebe sama a také se navzájem podporují.

Potom přichází fáze, které říkáme „skleníkové období“. Společně se svými kolegy ve výcviku nacvičují modelové situace, které je mohou potkat na cestě za naplněním vlastních snů. A poslední zkušeností je čtyřtýdenní praktický program ve společnosti, která se náplní své činnosti blíží jejich zvolenému oboru. Tady se mohou procvičit v konkrétních profesionálních dovednostech a vzroste jejich sebedůvěra a odvaha při hledání nového zaměstnání.

Lidé si tolikrát něco přáli, ale nedovolili si tomu věřit – v tréninku to „položí na stůl“, mluví o tom a poznají, že jsou dobří, že za něco stojí, že mají co říct

 

Můžete uvést jeden příklad ze své praxe?

 

Do skupiny přišla šedesátiletá žena – s depresemi, ztrátou energie, s myšlenkami, že svůj život promarnila. Tolik toho chtěla dát a nikdo o to vlastně nestál. Dělala 40 let účetní v rodinném podniku svého otce. Syn ho nakonec prodal a ona skončila jako nezaměstnaná. Při hledání enneagramového typy jsme došli ke „dvojce - dárci“. Mluvili jsme o tom, jaké možnosti má. Zůstat u toho, co umí, a dál se pokoušet ve velké konkurenci nalézt místo účetní, nebo objevit, co jí dělá radost, co jí přináší štěstí – a jít za tím. Po všech rozhovorech a přemítání si uvědomila, že opravdu nejšťastnější je se svými vnoučaty a dospěla k přesvědčení, že by chtěla učit ve školce. Za dva dny to opravdu dělala a říká, že je to nejradostnější období jejího života.

Je spousta takových příběhů. Lidé si myslí, že existuje jen to, co dělali celý svůj život. Rozdíl  a úspěch je v tom, nedívat se, co jsem se dosud naučil, co jsem vystudoval, ale jakou „kvalifikaci“ mám jako osobnost. Co je moje osobnost.

 

Děkuji za rozhovor.

 

 

Enneagram jako nástroj zvyšování EQ používá ve vzdělávání managementu i zaměstnanců i řada českých firem. Jaké jsou jejich zkušenosti? Zeptali jsme se ing. Stanislava Sýkory, ředitele divize služby a vývoj firmy LCS International a.s., která byla sponzorem úspěšné dubnové konference enneagramových učitelů v Praze.

 

LCS je firma která hodně dbá na firemní kulturu a věříme především v týmovou spolupráci. Enneagram využíváme jako nástroj, který nám umožňuje poznat sebe sama, ale i své kolegy. Např. nám pomáhá lépe pochopit proč já sám reaguji nějakým způsobem ve stresu a jak a hlavně proč reagují ostatní. Vycházíme z předpokladu, že zná-li každý z nás dobře své motivace je schopen lépe odhadnout své schopnosti, lépe se zapojí do týmu apod. Enneagram, ale vnímáme jako daleko širší nástroj který má vliv na všechny sféry našeho života. Například v rámci zvyšování EQ se dovídáme mnoho zajímavých informací o výchově dětí a o zdraví. To jsou bonusy pro soukromý život, které dáváme našim zaměstnancům v rámci firemních seminářů na téma emoční inteligence a enneagram.

Se školením enneagramu a EQ máme zkušenosti poslední tři roky. Organizujeme úvodní školení na téma emoční inteligence pro jednotlivé týmy. V rámci těchto školení se probírá enneagram. Po tomto semináři už se může každý sám rozhodnout, co je pro něj zajímavé a kterým směrem se chce dál vzdělávat. Na tato úvodní školení navazují dobrovolná školení na téma „Enneagram – panelové rozhovory“, „Výchova dětí“ apod.