Deset kroků k rozvoji aneb růst s enneagramem


Deset kroků k rozvoji aneb růst s enneagramem


Michal Petr | 30.9.2012   http://www.michalpetr.com/deset-kroku-k-rozvoji-aneb-rust-s-enneagramem/

Enneagram je mapa, která nám (jako pod mikroskopem) může pomoci vidět, jak hluboce jsme zakořeněni ve svých návycích, ustálených pohledech na sebe i na skutečnost. Od jiných typologií se liší psychospirituálním kontextem a nástroji, které umožňují změnu.


Osobnost a Esence

Náš typ osobnosti si vytváříme od dětství, kdy jsme nuceni chránit se před bolestivými zážitky (nenaplnění našich potřeb) a přizpůsobit se požadavkům rodičů a společnosti. Proces naší socializace je podobný ochočování psů: za správné chování jsme odměněni pamlskem (pochvalou), za špatné trestem (odnětím pozornosti). To v nás vytváří vnitřní konflikt, napětí a bolest. Abychom dosáhli toho, co potřebujeme, museli jsme se přizpůsobit, změnit. Pokud byla nějaká naše strategie úspěšná, budeme ji opakovat (neb funguje), až se stane automatickou. Tak vznikají návyky. Postupně se tyto fixní vzorce stávají naší identitou. Když se pak na svět díváme žlutými brýlemi (typickým pohledem) desítky let, většinou nás ani nenapadne, že jde pouze o naše brýle. To nejsme my. Typ je jako auto, ve kterém jezdíme. Kdo je ale řidič?

Naše osobnost (ennea-typ, fixovaný způsob kontaktu se světem) je jen nepatrnou částí vědomí (kapkou v oceánu), která je oddělená od svého zdroje, ať ten původ nazveme jakkoliv (bytostné Já, Jednota, Atman, Bytí či Esence).

Zapomínáme na svůj zdroj a pak zapomínáme, že jsme zapomněli. Přesto nám v hloubce něco esenciálního chybí. Enneagram si neklade za cíl zbavit nás osobnosti, ale nabízí mapu a nástroje k opětovnému kontaktu se základním aspektem naší existence. Cesta zpět vede skrze naučené (typové) vzorce na úrovni myšlenkové, emoční i tělesné.

Uvolnění reakce

Jde v podstatě o metodu zvládání emočních reakcí a snížení stresu. V okamžicích vnímaného ohrožení a nepohody nás učí se uvolnit, místo instinktivního odmítnutí a napětí. Enneagram k této metodě přináší poznání přesného místa, kde ji efektivně použít.

Mnohdy nestačí pouze chtění zbavit se nějakého obtížného zvyku. Je třeba jít postupně, přičemž zvládnutí předchozí úrovně pomáhá udělat další krůček. Záleží také na tom, jak upřímní k sobě chceme být…

Mám zkušenost, že ze začátku je obtížné projít tímto procesem sám. Je užitečné jím několikrát projít s průvodcem, který ví, kde je jaká zatáčka a jak ji vybrat.


Otevřít sféru možností

Rozvoj na horizontální (mezilidské) rovině je přímo ovlivněn naší schopností uvolnění od podmíněných návyků osobnosti (vertikální rovina). Známe-li základ naší osobnosti (své limity i kvality, typické reakce, co nás motivuje a čemu se bráníme), můžeme rozšiřovat kapacitu dívat se a jednat jinak, než jsme zvyklí.

Učme se tedy upevňovat se v centru našeho bytí. Vnímat pravdivěji nejen sebe, ale i lidi kolem nás. Pochopit a komunikovat s druhými jazykem, kterému rozumí. Otevře nám to bránu k léčení našich vztahů a ke svobodě.

Použitá literatura:

Hudson, R. a Riso, R. (1999).The Wisdom of Enneagram. Bantam Book
Kornfield, J. (2008). The Wise Heart. Bantam Book
Palmer, H. (2000). Velká kniha o enneagramu. Synergie
Tolle, E. (2001). Moc přítomného okamžiku. Pragma


Článek převzat z:http://www.michalpetr.com/deset-kroku-k-rozvoji-aneb-rust-s-enneagramem/

Autor článku: Mgr. Michal Petr