Typ devět

Přehled
Tito lidé jsou mírotvůrci. Jsou obdařeni schopností přijímat druhé bez předsudků. Mají smysl pro čestnost a své názory dovedou vyjádřit klidně. Štvaní a honba za kariérou neodpovídá tomu, co oni chápou jako život. Činí jim potíže porozumět své vlastní bytosti. Musí napřed objevit, co vlastně chtějí a uvědomit si, kdo jsou. Ovládají ode všeho něco, ale nic pořádně. Tito lidé rádi plavou po proudu. Mnozí byli v dětství přehlíženi, nebo vystaveni stálému tlaku. Jsou milí, ale někdy jsou tak líbezní a poddajní, že jsou těžko uchopitelní. Dávají přednost cestě nejmenšího odporu a milují odsouvání důležitých úkolů tak dlouho, jak to jen jde a vylučují vše, co stojí především vnitřní energii. Sami se často považují za nekomplikované osobnosti. Jsou poctiví, nemají žádné skryté motivy. Říkají to, co cítí, i když to v sobě nejdřív musí objevit, což může v hovoru vypadat jako lakota a rezervovanost. 

Mechanizmy
Emoční fixace (vášeň) je lenost (zapomnění vlastních potřeb, z toho plyne ne-činnost). Obtížně nacházení vlastní impulsy k činnosti.  Lenost vnější vychází především z vnitřní ne- činnosti, zejména v okamžicích tlaku.  Málokdy přijdou na myšlenku, že by mohli rozehrát nějaké vztahy nebo kontakty. Vnitřní lenost se často projevuje volbou cesty nejmenšího odporu, přílišného přizpůsobení jako myšlenkového vzorce – „Když se přizpůsobím budu mít klid a pohodu“… 
V momentě, kdy by se mělo dít něco opravdu důležitého nastupuje obranný mechanizmus otupění. Častá odpověď já nevím, nastupuje v momentě, když nechce jít do vnitřní hloubky, do své motivace. Otupěním může být mlčením, ztráta pozornosti, spaní, jídlo. Když řekne ano nebo ne, je to jenom odpověď, často to pro ni nic neznamená.  Je těžké pro ně posbírat energii a často jdou dělat úplně něco jiného. To, co bylo stěžejní z plánu realizace často vypadne. Potřebují nějaký impuls, aby se dali do pohybu. Zapomnění vlastní energie břicha se projevuje ve všech oblastech života. 
Myšlenkový návyk je přílišné přizpůsobení. Je to způsob, jak uspokojit lidi kole, aby s devítkou zůstali a nedošlo ke konfliktu. Tím se naučí vědět jasněji, co chtějí druzí, než co chtějí sami. Vědí často jistě co nechtějí, ale neví co chtějí! Vyhýbají se konfliktům a delegují svoji zlost druhým. Pak se stává, že na povrchu zůstanou klidní a zlobí se partner.