Typ pět

Přehled
Pětky myslí dříve než jednají a mají zdánlivě jistou objektivitu. Jsou otevření a vnímaví pro nové skutečnosti a dojmy – badatelé a vynálezci. Jsou dobrými posluchači. Touží mít dost. A to především informací o tomto nebezpečném světě plném nevypočitatelných reakcí a emocí. Jako děti mohly zažít pocit, nerespektování jejich prostoru, ztráty důvěry až spojení s druhými. Odpojily se a rozhodly být co nejméně závislé na druhých a pochopit vše hlavou.
A tak mnoho pětek hromadí, jsou posedlé touhou brát. Jejich sběratelská vášeň se zaměřuje na myšlenky, ideje, znalosti, klid a prostor. Pětky potřebují uzavřenou soukromou sféru, většinou jsou to introverti. Pětky vidí všechno, slyší všechno a podrží všechno. Snaží se, aby nebyly vtaženy do víru citů, chtějí mít svoje emoce pod kontrolou. Navenek se mohou jevit jako pyšné, chladné. Pětka se snaží odvrátit vše, co by na ni mohlo obrátit pozornost. Je-li téma rozhovoru příliš osobní, pětky vyvinou velkou obratnost, aby konverzaci odvedly jinam. Mnoho pětek má potíže s rodičovskou rolí. Pětky potřebují svoje soukromí. Nenávidí dotěrnost a vetřelce. Čemu nerozumí na to nepřistoupí. Nemá žádná očekávání a přináší málo impulsů. Stýkají se s lidmi, aby získali více informací, zkoumají je, ale o lidi jim tolik nejde.

Mechanizmy
Emoční inteligence (vášeň) je lakota. Je to vnitřní energie šetřící vlastní zdroje. S přesvědčením, vše co potřebuji si musím zajistit sám, co jim mám dát?  Mají sklon hromadit svůj duchovní někdy i materiální majetek. Jsou skoupé k okolí i samy k sobě. Bojí se, že by se mohly ztratit, kdyby byly sdílné. Tento mechanizmus jim doprovází snaha o nezávislost na okolním světě – jsou závislé na své nezávislosti. Udělají pro sebe rozhodnutí, že emoce nevystoupí ven na povrch a ukrývají je. Stará se sama o sebe, vyhovuje jí to tak a moc se o tom nebaví – lakota. Vyžadují, aby byli přijati takoví jací jsou – nepřipojení a kolem této snahy se točí jejich myšlenky. Pokud to okolí chce změnit a vytvoří tlak, nastoupí obranný mechanismus a pětky se izolují a unikají. Jenom vysoká míra důvěry a jistota dostatku únikového prostoru může způsobit blízkost s druhým člověkem. Myšlenkový návyk je téměř stejný jako obranný mechanizmus. Je to nepřipojenost.