Typ sedm

Přehled

Sedmičky jsou lidé vyzařující optimismus a radost. Svou bezprostředností dělají dojem, že je zde hojnost všeho dobrého a krásného. Pomáhají lidem vnímat a vychutnávat krásné stránky života. Jsou to veselí přátelé s nakažlivým humorem, odzbrojujícím šarmem.

Jednoho dne však zpozorují, že to všechno také slouží k tomu, aby se ochránili před útoky, úzkostmi a bolestí. Sedmičky se brání bolesti dvojí strategií.

 Za prvé bolestné zkušeností potlačí nebo zastřou. Za druhé si vytvářejí pozitivní očekávání příjemné a naplněné budoucnosti. Jsou zvědaví, dychtí po novém a dalším. Potřebují, změnu, stimulaci, nové zážitky. Musí přicházet na stále nové možnosti, jež maximalizují radosti života.

Bojí se hloubky, v hloubce na ně číhá také bolest, brání se také nějaké věci totálně upsat. Jsou všestranní diletanti, budí dojem, že jsou všestranně nadaní a všechno vědí.

Mechanizmy

Emoční fixace (vášeň) je nestřídmost. Je to útěk, který umožní obrátit pozornost k čemukoliv, co odvede od nebezpečí. Tím nebezpečím je omezování, ztráta svobody a bolest, kterou pamatují jako děti ze své negativní zkušenosti. V důsledku toho nejde jen o jídlo a pití. Mohou přehánět všechno, a nejlepším řešením je radosti, potěšení a zábava. Ze strachu z života bez lásky se bezhlavě vrhají do mnoha zkušeností. Při této nestřídmosti ztrácí kontakt se svojí láskou a žijí hodně na povrchu. To jim přináší nespokojenost a potřebu nových a dalších zážitků. Častý pocit nenaplněnosti (kde je ta láska a radost). Její zájmy se točí kolem nich a svět kolem použijí k uspokojení svých potřeb (život je samoobsluha). Zvolna jsou vtaženy do vědomí výlučnosti. Začnou automaticky předpokládat, že na některé věci prostě mají nárok. Nejsou ochotny přiznat, že žijí ve světě svých představ hlavy – myšlenkový vzorec sebeklamu. Nesnášejí omezení a nerady se podřizují. Pro svoji „pravdu“ mají vždy dobré zdůvodnění. Náhodou by mohly uvidět svoji nestřídmost a sebeklam a tak nastoupí nesmírně silná racionalizace a dokazování (obranný mechanizmus), že to vlastně jinak ani nemůže být! „Nemusím brát na ostatní ohled, oni se s tím musí vyrovnat sami, i pro ně je tady dostatek příležitostí, když si je nevezmou je to jejich chyba!“ V okamžiku nestřídmosti se vymažou vazby k lidem, kteří způsobuji nepříjemné a postaví se nová spojení. Už necítí jejich lásku, protože: „Kdyby ji měli opravdu rádi, tak by přece nepoukazovali na to negativní!“ Sebepodvádění je také signál, když já jsem OK, ty jsi také OK.