Typ šest

Přehled
Tito lidé mají velkolepá nadání, jsou kooperativní, schopní týmové práce a spolehliví. Jejich přátelství se vyznačuje srdečnými a hlubokými city. 
Šestku snadno přepadají pochybnosti o sobě, což ji činí opatrnou a nedůvěřivou, neustále větří nebezpečí. V dětství se projevují jako opatrné, nebo ustrašené a plačtivé děti, jsou velmi citlivé. Jsou citově závislí na druhých. 
K jistotě potřebuje šestka nějakou „instituci s neomylnými odpověďmi“. Mohou to být autority, církevní spolky, strany aj… Chce mít svět rozdělený na černý a bílý, vyžadují, aby skutečnost byla taková, jakou ji potřebují.
Šestky bojují o své přežití ne o úspěch. Vytváří situace, které vedou ke ztrátám, jsou pesimisty, bojí se úspěchu. Fobické šestky jsou váhavé a nedůvěřivé, kontrafóbické šestky mohou způsobit sobě i jiným mnohé škody. Přemáhají strach a nemají pro něj pochopení, v krajních případech mohou křičet, lhát a fyzicky napadat. Snesou málo kritiky.

Mechanizmy
Emoční fixace (vášeň)  - strach vychází z dětské ztráty důvěry či bezpečí. Zabraňuje přístupu k životní radosti, brání jim v euforii, v radostném prožívání života. Emoce strachu roztáčí další kolotoč mentálního návyku pochybností. I když se něco povede, mysl nabídne další obavu, nejistotu, zda je to opravdu dobře a jsou tu znovu pochybnosti. Mají stálé nutkání, že musí stále prověřovat své okolí a sondovat všechny otázky dané oblasti činnosti. Své důvody nejistot a obavy vidí všude kolem obranný mechanismus projekce. Všechny záležitosti, které by mohli je či ostatní zranit projektuje ven (mluví o nich) a tím vlastně ovládá okolí prostředky strachu (fóbická forma). Nechce udělat chybu a někdy deleguje nebo není schopen delegovat, svoje věci na druhé lidi, ze strachu z chyby.