Typ tři

Přehled
Tito lidé často signalizují navenek důvěru a vzbuzují jistou lehkost. Tváří se, že je pro ně snadné zvládat úkoly úspěšně a zodpovědně, nadchnout ostatní lidi a motivovat je. 
Mají největší potíže s vnímáním svých vlastních pocitů. Jako děti nebyly milovány pro ně samé, ale dostalo se jim chvály a odměny, když byly úspěšné. Motto: „Jsem dobrý, když získávám, vyhrávám“. Čerpá životní energii ze svých úspěchů, v nezralém stavu osobnosti se projevují jako kariéristé, usilující o postavení.
S rolí, kterou hrají se vyrovnají vždy mnohem lépe než se svým pravým já. Chtějí být vítězi, umějí skutečně tvrdě pracovat, mnoho z nich působí atraktivně také zevnějškem, většina působí optimisticky, mladistvě, inteligentně, dynamicky. Zdá se, že jim spadne do klína vše, nač jen pomyslí. Ve skutečnosti, ale tvrdě pracují, aby měly úspěch a nedávají na sobě žádné úsilí znát.
Mají sklon vnímat to, s čím se identifikují přehnaně pozitivně, problematické stránky naopak zatemňují, z obavy z konfliktu. Nemohou být nikdy dost chváleni, jsou ještě závislejší na reakci druhých než typ dvě, ačkoliv je to na nich málokdy vidět.

Mechanizmy
Emoční fixace (vášeň) je ješitnost, která je silně podporována myšlenkovým vzorcem klamu (lži). Vyrovnání se zraněním je touha získat lásku a pozornost blízkého člověka. Je to výkřik dítěte: „Já jsem lepší než si myslíte!“ Vytváří image, který dobře vypadá a přináší zisk. Nezralá osobnost podvádí především sama sebe a netouží jít do hloubky. 
Člověk s tímto mechanizmem ze strachu, aby nebyl odmítnut, prodává sám sebe v tom nejlepším světle, vymyslí si takový příběh, aby někým byl. V okamžiku, kdy pocítí svoji vášeň jsou schopni bleskově vymyslet takový příběh, který přinese ihned uznání. Každou kritiku si berou osobně a mají tím velkou potřebu hrát něco víc, než skutečně jsou. Ješitnost – jsem lepší než vy – jsem lepší než ty si o mne myslíš. 
Obranný mechanizmus ztotožnění pracuje tak, že když podle potřeby ve skupině zahrají takovou roli, která přinese úspěch. Tuto roli hrají tak dokonale, že ji sami věří. Tito lidé jsou velmi často v zapomnění svého srdce odstřiženi od svých pocitů. Často to trvá dlouhá léta než takový člověk najde svoje pocity. Je zrcadlem světu. Nabízí lidem to, co hledají sami – naději. V období změny přicházejí pocity smutku, nejistot a deprese. Uvidí sami sebe jako obyčejného člověka, jsou smutní a nejistí. Když přestanou hrát divadlo, mohou být velmi překvapení. (Lidé mě milují i takového jaký jsem?!)