Novinky

5.11.2016
-
Konference k 20 letům enneagramu v ČR

„Enneagram: společný základ - mnoho cest“

Enneagram vyučujeme v České republice dvacet let a k tomuto výročí jsme pro vás připravili konferenci "Enneagram - společný základ, mnoho cest ". 

Enneagram nás bez přestání baví i překvapuje a proto vás zveme na setkání s novými tématy v podání lektorů společnosti VEVA CZ a jejích hostů. Stále je nad čím žasnout. Pojďte se s námi podívat, co vám enneagram může přinést do života právě i teď...
31.8.2016
-
Na konferenci se setkáte i s Hankou Havlovou, která enneagram učí intenzivně deset let, využívá jej v koučinku, poradenské práci a především v osobním životě. 
"Poznala jsem enneagram před 18 lety a pravidelně procházím vzděláváním u nejlepších světových učitelů."

❹ Ing. Hanka Havlová
Terapeutka, kouč, certifikovaná lektorka enneagramu světové školy ETPT TM , trenérka emoční inteligence a NLP (rozvoj skrytých schopností v hladinách alfa, práce s myslí, relaxace). Specializuje se na propojení tří center inteligence – těla, srdce a mysli.
Workshop: Lenost, závist, hněv, lakota a jejich další kamarádi?
31.8.2016
-
Michael Petr 
Psycholog, terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání
Vystudoval psychologii na FF UP, je držitelem odborného certifikátu Evropské asociace pro gestalt terapii. Členství v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, PEI a Paramita. Autor první
akademické práce o enneagramu v ČR a knihy Mezi duší a Duchem.
Workshop: Mezi duší a Duchem - enneagram v kontextu ukotvené spirituality