Nadstavbové semináře

Pro tyto semináře potřebuje již mít zvládnuté základní informace o enneagramu, které lze získat v semináři Sebeuvědomění s enneagrame, z knih atd.

  • Panelové rozhovory
  • Den pro sebe
  • Interview pro veřejnost
  • Světlo a stín
  • Partnerství - enneagram - sex
  • Zralost osobnosti
  • Enneagramová loď
Panelové rozhovory
Seminář je určen příznivcům enneagramu, kteří mají alespoň jeho základní znalost. Panelové rozhovory jsou vedeny s lidmi stejného typu s cílem ukázat ostatním, jak ten typ reaguje, jaké jsou důležité tendence a zaměření pozornosti s jednotlivými typy. Máte tak možnost slyšet všech devět osobnostních stylů „naživo“.
Více informací a možnost se na seminář přihlásit zde


Den pro sebe
Je cyklus jednodenních seminářů, které jsou zaměřené vždy na jeden typ z enneagramového kruhu.
Zaměření na jeden osobnostní styl umožňuje hluboké, detailní poznávání a navýšení sebereflexe účastníků.
Dopolední program je věnován vždy detailnímu pochopení celého mechanismu typu a odpolední je zaměřené na rozvoj a růst osobnosti. Seminář nabízí jedinečnou příležitost potkat lidí, kteří vám rozumí, používají mnoho stejných návyků a způsobů. Seminář „ Den pro sebe“ je přednostně určen pro lidi daného typu, ostatní lidé se zájmem o tento typ jsou vítání.
Více informací a možnost se na seminář přihlásit zde


Interview pro veřejnost
Tento seminář probíhá v rámci EPTP ( Enneagram Profesional Training Program). Seminář procvičuje a učí způsob vedení typizačního interview. Interview je metodický rozhovor, který je veden za účelem nalezení osobnostního stylu , typu osobnosti klienta a se záměrem umožnit mu navýšení sebeuvědomění.
Interview má určen časový rámec, systémový postup, způsob kladení otázek i vyhodnocení. Pracuje i s etickým rámcem.
Více informací a možnost se na seminář přihlásit zde

Světlo a stín
V životě zažíváme různé situace, které nám přináší příležitost projít a objevit svůj pozitivní potenciál, tedy světlé stránky sebe sama, které v tuto chvíli nevyužíváme, neznáme. Stejně tak, jsou v životě i příležitosti poznat svůj stín, konkrétní negativní stránky sebe sama. Na tomto semináři máme vzácnou příležitost v sobě objevit obojí. Práce se stínem je velmi staré téma, které v sobě nese obrovský potenciál uvolnění a růstu. Náš stín jsou jakési okovy, které drží náš rozvoj, růst a potenciál.
Více informací a možnost se na seminář přihlásit zde

Partnerství - Enneagram - sex
Po 16 letech práce s enneagramem vám nabízím výjimečně zajímavé téma: Partnerství spojené se znalostí enneagramu.
Téma sexuality je často zmiňováno a nadhazováno jako lechtivé téma. Poprvé v ČR a možná vůbec na světě (Američané se neodhodlají k tomu, aby veřejně mluvili o intimních věcech) pořádáme seminář pro veřejnost, ve kterém otevřeme v jednotlivých typech osobnosti tato témata:
Jaký jsem partner/partnerka? V čem jsem náročný/náročná pro soužití? Co od partnerství očekávám? Jaké jsou moje intimní představy?
Partnerství, enneagram, sex - světově zcela ojedinělý seminář o našem partnerství a intimitě. Využijeme znalost enneagramu, vědomí lidí a vytvoříme jedinečný prostor ke sdílení …
Více informací a možnost se na seminář přihlásit zde

Zralost osobnosti
Být dospělý se rozumí často ve spojitosti s věkem. Naše termíny zralosti korespondují s lidskou osobnostní dospělostí. Jde o to, jak se každý člověk vyrovná se závislostmi, s vlastními potřebami a instinktivním nutkáním je uspokojit.
Enneagram nabízí jedinečný podrobný popis mapy lidského jednání. Pokud definujeme lidský proces kultivace osobnosti, můžeme definovat jednotlivá stadia vývoje. Každý z účastníků semináře uvidí vlastní cestu ke zralosti a hlouběji pochopí svoje možnosti vývoje a životní cestu rozvoje lidí kolem sebe. Budeme pracovat s olověnými pravidly, výstražným návykem a dalšími vnitřními tendencemi.
Více informací a možnost se na seminář přihlásit zde

Enneagramová loď
Ve středu Země (Středo-zemním moři, hladícím pobřeží malebné i divoké Itálie) máte možnost proplout do středu sebe sama. V říjnu máte opět možnost zažít úspěšný „workshop“ – týden hlubokého ponoru do své osobnosti. Zážitkový seminář plný slunce, moře a osobnostního rozvoje.
Více informací a možnost se na seminář přihlásit zde