Sebeuvědomění s enneagramem

seminář 


Sebeuvědomění s enneagramem

Zaseješ myšlenku a sklidíš čin. Zaseješ čin a sklidíš návyk.Zaseješ návyk a sklidíš charakter.Zaseješ charakter a sklidíš osud.“ Samuel Smiler

Je skvělé orientovat se v mapě vlastních návyků, charakterových vlastností, vnitřních motivů. Je velmi osvobozující pochopit mapy druhých lidí, jejich styl a způsob, jak realizují svuj život.

Seminár Vám ukáže cestu k sebepoznání, k uvědomení si a popsání vlastních negativních a pozitivních návyků v emocní i mentální oblasti, k odstranění bloků a nacházení vlastních limitů. V profesní oblasti je znalost osobnostního systému enneagram jedinečná pro rozvoj lidských zdrojů - svou možností motivovat zaměstnance, uvidět a nastartovat jejich skrytý potenciál, tzn. vyzvednout kvality a eliminovat nežádoucí návyky.

Časová dotace: 2 dny

Cena: 1950,- 

na seminář se můžete přihlásit zde

http://www.veva.cz/verejnost/osobni_rozvoj_sebeuvedomeni_s_enneagramem.php?odkaz=verejnost/osobni_rozvoj_sebeuvedomeni_s_enneagramem

Cílová skupina:
Lidé, které zajímá lidská jedinečnost a možnost pochopit osobnostní profily lidí. Manažeři, pracovníci v lidských zdrojích, lektoři, koučové, konzultanti, obchodníci.

Přínosy:
Používejte porozumění druhým lidem jako nástroj pro efektivní zvládání komunikace, zpětné vazby či změny návyku a přístupu

Obsah :


Dovednostní techniky:
Osvojíte si základní poznatky enneagramu jako systému popisujícího osobnostní styly. Rozkryjete vlastní styl osobnosti a jeho strukturu. Naučíte se techniky práce s pozorností.

Osobnostní rust:
Naleznete silné a slabé stránky své osobnosti a pojmenujete si svoje vnitřní procesy. Budete překvapeni možností hluboce porozumět druhým lidem a jejich způsobu vidění světa. Poznáte logický systém, jehož osvojení umožňuje změny a váš růst.