Osobní branding s enneagramem: Co typ, to nová výzva

Pokud pracujete s enneagramem, už víte, jaký to je hluboký, dynamický a komplexně propojený systém rozvoje vědomí, osobnosti a emoční inteligence lidí. Pokud známe svoji strukturu osobnosti, enneagram nám umožní pochopit, jakým výzvám čelíme v různých oblastech života i práce. Jakým typům výzev z pohledu budování osobních značek tedy čelí jednotlivé enneagramové typy?   
Enneagram popisuje devět struktur osobností, jejich původ, vnitřní mechanismy fungování a cesty růstu. Z pohledu budování osobní značky je velký rozdíl, zda tyto struktury jsou extrovertní, introvertní nebo prožívající tenzi mezi touhou zviditelnit se anebo raději zůstat v pozadí.


EXTROVERTNÍ STRATEGIE: 3, 8, 7

Strategie 3: Vítěz, herec
Motivace k budování osobní značky: Sláva.
Příklady: Madonna, Leoš Mareš.
Výzva v budování osobní značky: Autenticita.
Trojky jsou obecně nejupravenější a nejzářivější enneagramový typ z pohledu budování své vnější image. Mají velkou touhu být vidět, protože vědí, že jim budování osobní značky může sloužit k dosažení cílů. Jelikož Trojky se snadno přizpůsobí tomu, co po nich lidé a svět chtějí, a nepřiznávají si selhání, je pro ně někdy náročné budovat komunikaci, v jejímž základu je pravdivost, neúčelovost a upřímné emoce.

Strategie 8: Vůdce, ochránce
Motivace k budování osobní značky: Moc.
Příklady: Donald Trump, Miloš Zeman.
Výzva v budování osobní značky: Umírněnost.
Jelikož jsou posedlí překonáním dalších hranic, které by jim přinesly či zabezpečily moc, Osmičky mají někdy problém uznat potřeby ostatních a okamžik, kdy jejich síla (včetně intenzity komunikace) je na ostatní příliš. Pokud to ale vnímají, Osmičky se stáhnou do ústraní, dokud nepřijdou na jinou strategii, která by jim zabezpečila moc a zároveň umožnila být přijatelnější pro druhé.

Strategie 7: Nadšenec, dobrodruh
Motivace k budování osobní značky: Naděje.
Příklady: Bill Clinton, Elon Musk.
Výzva v budování osobní značky: Konzistence.
Jelikož Sedmičky jsou první, které uvítají změny, prožívají obvykle v průběhu života i několik hlubokých proměn, jež dokážou prodávat s úsměvem a s pocitem, že tak to mělo být a jinak by to nešlo. Proto je někdy pro Sedmičky náročné zůstat ve své komunikaci konzistentní, jelikož jejich nápady, myšlenky, vnitřní prožitky a celková identita se často a rychle mění.
 

INTROVERTNÍ STRATEGIE: 1, 4, 5

Strategie 1: Perfekcionista, reformátor
Motivace k budování osobní značky: Zlepšení sebe, druhých i světa
Příklady: Hillary Clinton, Václav Klaus st.
Výzva v budování osobní značky: Nepoučovat.
Stejně jako ostatní introvertní typy, i Jedničky by se neukázaly, pokud by nemusely. Dobrá práce by měla být přece vidět sama od sebe, říkají si poctivé Jedničky. Jelikož jsou ale přirození učitelé, někdy se Jedničky rozhodnou ukázat se více a prosazovat se za účelem zlepšení sebe, ostatních či světa, především v politické aréně.

Strategie 4: Tragický romantik, umělec
Motivace k budování osobní značky: Projev vlastní tvořivosti a originality
Příklady: Amy Winehouse, Vladimír Franz
Výzva v budování osobní značky: Emoční intenzita.
Přirozeně introvertní, Čtyřky se rozhodnou komunikovat více v naději, že pokud svět uvidí hloubku jejich srdce, bude jim pak lépe rozumět a neopustí je. Čtyřky ukáží svoje umění, a tím i svoje srdce a vnitřní svět. Jelikož jejich vnitřní prožitky jsou ale mimořádně intenzivní, někdy si nemusí uvědomit, jak emočně náročné mohou být pro své okolí.

Strategie 5: Pozorovatel, analytik
Motivace k budování osobní značky: Rozvoj a sdílení intelektuálních myšlenek
Příklady: Bill Gates, Mark Zuckerberg
Výzva v budování osobní značky: Sarkasmus, intelektuální pýcha
Nejintrovertnější typ enneagramu, Pětky jsou skutečně radši samy než v přítomnosti druhých či větších skupin. Jediné, co je motivuje jít ven a ukázat se světu, je touha být v reálném kontaktu s druhými nebo touha dosáhnout něčeho většího spolu s druhými, než by to dokázali sami. Rádi sdílí intelektuální myšlenky a poučují ostatní o tom, jak věci skutečně fungují.
 

VNITŘNÍ NAPĚTÍ: 2, 6, 9

Strategie 2: Dárce, pomocník
Motivace k budování osobní značky: Pozornost
Příklady: Matka Tereza
Výzva v budování osobní značky: Skutečná empatie
Jelikož Dvojky žijí v domnění, že celý jejich život je zasvěcen ostatním a službě druhým, mohou mít tendenci zapomínat na sebe i na své skutečné potřeby. Pomáháním, zachraňováním i podporou druhých se naplňují a rádi o tom komunikují. Vedlejší efekt, který jim přináší radost, je pochvala a obdiv světa, čímž Dvojky krmí svoji pýchu a potřebu pozornosti. Mohou ale mít problém s rozpoznáním skutečných potřeb druhých či s přijetím hranic druhých lidí, což berou jako osobní odmítnutí. Proto jsou někdy ve své komunikaci nejisté – moc rády by se ukázaly více, za to nikdy nevědí, zda za svoji komunikaci dostanou vždy to, po čem tolik touží: skutečnou pozornost a lásku.

Strategie 6: Voják, loajální skeptik
Motivace k budování osobní značky: Pojištění a obrana před možnými hrozbami budoucna
Příklady: Woody Allen, Petr Nečas
Výzva v budování osobní značky: Strach
Pokud mají na výběr, Šestky si vybírají udělat dobrou práci a zůstat schované v pozadí, a tím v bezpečí. Jenže co mají udělat, když díky své dobré práci se dostávají do pozice vedení týmu či firmy, kde je komunikace přirozeným procesem? Pokud jsou Šestky stimulované komunikovat více, berou komunikaci jako svoji výzvu a naučí se mluvit na veřejnosti tak dobře, jak se to jen dá. Jejich mysl zůstává ale pořád aktivní a projektuje neustále všechny možné dopady své komunikace. Proto jsou někdy sdělení Šestek strojená a stručná, případně opačně – plná detailů, které vysvětlí, proč se něco děje a co to vše znamená pro ně i pro svět.

Strategie 9: Pohodář
Motivace k budování osobní značky: Harmonický život
Příklady: Václav Havel
Výzva v budování osobní značky: Osobní energie
Devítky by byly rády vidět více. Jenže si myslí, že to chce hodně práce. Proto nevědí, zda jim energie, kterou by musely vynaložit do budování svého jména, stojí za to. Také často zpochybňují, zda mají světu co říct. Pokud se ale rozhodnou komunikovat, Devítky dokáží být velmi příjemní komunikátoři, kteří umí uchvátit svými slovy, příběhy a inkluzivním stylem komunikace.
 

Jak vidíme, struktura naší osobnosti je hluboce zakomponovaná do našeho stylu komunikace. Zároveň v komunikaci i v budování osobní značky máme často mnohem hlubší motivaci, než se to zdá na první pohled. Pochopení motivace každé struktury osobnosti vede k tomu, že při tvorbě osobní komunikační strategie můžeme využít svůj čas mnohem efektivněji. Navíc, pokud člověk si je vědom sám sebe, může z talentů specifických pro svoji strukturu osobnosti udělat konkurenční výhodu své osobní značky. Enneagram proto zůstává jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak se rozpoznat v hlubokém světě lidské duše, a to nejen v komunikaci, ale také v jiných oblastech seberozvoje a vedení lidí.
Autor:Cristina Muntean
Médium:web
Datum:11.11.2018