Klára Moravuszová

Certifikovaný lektor: Klára Moravuszová

Certifikovaný lektor enneagramu

klara@klaramoravuszova.cz

Lektorka a koučka se zaměřením na enneagram. Doprovázím na cestě k nalezení svého jedinečného životního směru i ostatní, aby se cítili šťastnější, spokojenější, zkrátka sami sebou.

Datum získání EPTP:  2017

Od kdy se věnuji enneagramu:  2014

Co mě k enneagramu přivedlo?
Myslím, že má nejčastější otázka „proč?“ mi zůstala v průběhu života téměř na cokoliv. Vždy mě zajímalo, a tak trochu vrtalo hlavou, proč se někdo chová nějakým způsobem a jak je možné, že někdo reaguje tak a někdo jinak. Byl to i jeden z důvodů, proč jsem si přála studovat psychologii, nicméně mě tradiční přístup moc neoslovil, jelikož se mi nedostávalo odpovědi právě na otázku „proč?“.
To trvalo do chvíle, než jsem se seznámila s enneagramem. Propadla jsem v úžas a od prvního setkání objevuji odpovědi na má všelijaká „proč?“.

Co dělám? / Co nabízím s enneagramem?
Enneagram se stal mým životním stylem. Používám jej v běžných dennodenních situacích, ale především jej představuji jako lektorka na základních seminářích osobnostního rozvoje, ať už pro širokou veřejnost, tak ve firemním prostředí. Dále vedu večerní ochutnávky na různá témata dotýkající se enneagramu a poté také individuální konzultační či koučovací sezení, ať už v práci s tímto nástrojem napřímo nebo jej používám jako podpůrný prvek.

Jak si myslím, že můj typ obohacuje mou práci s enneagramem?
Rychlá slova a zvídavost jdou přímým směrem k druhým. Ráda pojmenovávám věci pravými jmény, provokuji, předávám energii a nadšení. Aktivně pracuji s vyslovenými informacemi a je mým zájmem, aby byl dostatečně objeven a využit v plné míře potenciál, který se v každém nachází. Výhodou je, že mi žádná situace nepřipadá stejná a neuvěřitelně mě baví.

Na co při své práci s enneagramem dávám důraz?
Má zkušenost mě jasně vede k tomu, jak zásadní a důležité jsou podtypy, resp. motivy chování jednotlivých strategií. Objevují se téměř pod každým tématem řešeným s klienty. Uvědomuji si, že nejtěžší je dívat se sám na sebe do zrcadla. Přitom je to tak podstatná součást v procesu sebe-uvědomění. Vybudováním si svého vnitřního pozorovatele se tak otevírá cesta k uvolnění automatických návyků a reálné svobodě. Cesta, na které máme možnost vědomě kráčet sami za sebe a žít svůj vlastní život, se všemi zisky a důsledky, jež se k tomu pojí. Proto se snažím a nabízím co nejvhodnějším způsobem zrcadlo nastavit a v první řadě poznat motivy a potřeby, jež si svojí strategií naplňujeme.
 


 

Vzdělání a semináře týkající se enneagramu

  Více se o Kláře dozvíte zde: 
kmoravuszova@veva.cz

Web stránky / FB:
www.mojeveva.cz
https://www.facebook.com/kmoravuszova/