Jarmila Bradová

Certifikovaný lektor: Jarmila Bradová

Certifikovaný lektor enneagramu

jarmila.br@seznam.cz

Jsem absolventkou historicky prvního certifikačního programu americké školy enneagramu D. Danielse a H. Palmer EPTP pořádaného v Čechách v letech 2003 - 2008. Enneagram a emoční inteligenci používám při řešení personálních otázek ve firmě, kde pracuji, a


Datum získání EPTP: 2008

Od kdy se věnuji enneagramu? od roku 2000

Co mě k enneagramu  přivedlo?
Enneagram jsem potkala v roce 2000, nadchl mě a už jsem ho neopustila. Jeho postupné objevování mi pomohlo v mém osobním i pracovním životě. Poznala jsem nový úhel pohledu na člověka a přála jsem si poznat víc, proto stále pokračuji ve studiu a práci s ním.

Co dělám a co nabízím s enneagramem
Díky zkušenostem s využitím enneagramu ve své manažerské práci se nejvíce věnuji poradenství a konzultacím v personální oblasti firmy, koučování, typizačním pohovorům jako součásti nasměrování klienta v osobním rozvoji a krizové výpomoci při řešení obtížných situací v osobním i pracovním životě.
Dávám přednost práci s jednotlivci nebo s malými skupinami, kdy kromě enneagramu  a emoční inteligence využívám ještě různé techniky mentální práce a práci s energetickými centry a s tělem.

Jak můj typ obohacuje mou práci s enneagramem?
Mou předností je typové nadšení pro věc, schopnost spojovat zdánlivě nespojitelné, humor.
Můj smysl pro řád mi pomáhá lépe vidět jednotlivé části situace a složit z nich nový funkční celek.

Na co při své práci dávám důraz?
Stěžejní pro mou práci s klientem je vytvoření bezpečného prostředí, navázání důvěryhodného vztahu a vytvoření komfortního prostoru.
 


 

Vzdělání a semináře týkající se enneagramu

 
 • Semináře vzdělávací agentury VEVA z oblasti psychologie osobnosti a emoční inteligence vedené PhDr. Evou Velechovskou a Emanuelem Byrtusem
 • Semináře a výcviky potřebné pro získání certifikátu EPTP  které vedli: David Daniels, Helen Palmer, Jürgen Gündel, Emanuel Byrtus, Eva Velechovská,
 • 2008 získání certifikátu americké školy enneagramu The Enneagram Professional Training Program with David Daniels, M.D. and Helen Palmer
 • Enneagramové semináře -  Ginetta Pacella - Itálie, Samuel a Ruth Jacobs - Švýcarsko, Mario Sikora - USA, Gabriela von Witzleben - Německo
 • Seberozvojové semináře a tréninky s českými i zahraničními lektory – Prasadam - Německo, John Cremer – Británie, Manuela Erdödy – Francie. ČR:  Jan Bílý, Robert Sätler, PHDr. MUDr. Miroslav Krejčíř, Ladislava Paterko.
 • Absolvování dvouletého zájmového studia psychologie na Masarykově univerzitě v Brně
 • Projekt LESK – Lektor emočních a sociálních kompetencí
 • Projekt ESRO – Emoční a sociální rozvoj osobnosti akreditován MŠMT ČR pro vzdělávání učitelů a rodičů.
 • Tréning koučinku metodou GROW a seminář Využití enneagramu jako modelu procesu
 • Tréning pro trenéry enneagramu I. a II.
 • Enneagram Tří cest