Kristýna Farkašová

Certifikovaný lektor: Kristýna Farkašová

Certifikovaný lektor enneagramu

kristyna.farkasova@gmail.com

Psychoterapeutka, krizová interventka, lektorka – kurzy enneagramu a krizové intervence.


Datum získání EPTP: září 2016

Od kdy se věnuji enneagramu: cca od 2010

Co mě k enneagramu přivedlo?
V osmnácti kniha, později kamarádka Káťa na kurz v Kolíně vedený Michalem Petrem a Denisou Červenkovou. Byli jsme na něm s mým mužem a ennea takto předávaný nás zaujal - jde do hloubky, je poměrně snadno sdělitelný a jeho znalost nabízí praktický a přínosný dopad do života. Dovažuji s ním krizovou intervenci, považuji ho za preventivní a dobrotvořivý. Pokud se rozvineme, či alespoň známe svá témata a tendence, můžeme předejít některým zraněním, nedorozuměním, úzkým místům. Nebo je alespoň projít lehčím krokem, více ochránit sebe i druhé.
Co dělám? / Co nabízím s enneagramem?
Enneagram učím v několika vlastních kurzech -  „Dnech s ennea“. Jedná se o čtyřdílný cyklus kurzů, I. Intro do enneagramu, II. Cesta do typu, III. Podtypy a IV. Ennea - Emoce. Lidé, kteří znají svůj ennea typ se umí zpravidla snadněji zorientovat v úzkých místech. Chtějí-li, mohou využít svou znalost k přímější cestě ke svým tématům a k dřívějšímu znovunabytí síly i při konzultaci v rámci krizové intervence.

Jak si myslím, že můj typ obohacuje mou práci s enneagramem?
Mám poměrně otevřeno k lidem; přijímám vědomí, že škála variant příběhů lidí je vždy širší než by mě umělo napadnout; lidi provázím, jdou sami po svých nohách, nikam je nevedu, stojím pevně poblíž, dokud neprojdou na nová místa a nenabudou opět sílu; mé přirozené zaměření ven/na lidi, mi umožňuje vnímat poměrně jemné nuance jejich rozpoložení a příběhů.

Na co při své práci s enneagramem dávám důraz?
Užitečnost, obyčejnost, přesah, pospolno, vzájemný respekt, možnost uvidět jak velmi jsme jiní a kousek hlouběji, jak velmi jsme si podobní, zvědavost, chuť poznávat druhé i sebe sama, být tady, vejít se do vlastního života, neopomenout vztahy, neopomenout hmotu, být vděční za rácio, žít vyváženě, zažívat většinově spokojenou všednost.

 


 

Vzdělání týkající se enneagramem
Více o Krystýně Farkašové najdete zde: 
kristyna.farkasova.net