Enneagramová podpora

Nabízíme vám internetovou aplikaci enneagramové podpory určenou pro všechny, které zajímá enneagram - efektivní nástroj osobnostního i profesního růstu. Doufáme, že díky této Podpoře budete mít možnost se společně s enneagramem nepřetržitě rozvíjet a Podpora vám poskytne jak dostatek informací, tak i podnětů k zamyšlení se.

Komu je enneagramová podpora určena?

Enneagramovou podporu mohou využívat všichni, kteří mají zájem o enneagram. Předchozí znalost enneagramu není nutná, je možné se s typy i s enneagramem seznámit přímo v aplikaci. Aplikace nabízí několik možností, jak najít svůj vlastní typ i pro ty, kteří si nejsou jistí či svůj typ teprve hledají.

Co enneagramová podpora nabízí?

Celá aplikace je rozdělena do dvou sekcí - na veřejný sektorfiremní sektor. Sekce se dále člení na uživatelské úrovně:

Basic - první úroveň obsahuje základní informace a je určena naprosto všem zájemcům o enneagram.

Advanced - druhá úroveň je zaměřená na hlubší informace spojené s enneagramem. Obsahuje enneagram aplikovaný do různých oblastí života a práce.

Master class - třetí úroveň obsahuje inovace vztahující se k osobnostnímu a pracovnímu rozvoji, růstu a kultivaci.

Úrovně na sebe navazují, postupně nabízejí větší množství informací, podnětů a tím respektují zájem i úroveň uživatele.

VEŘEJNÝ SEKTOR

Basic
Popis typů
Tato část Podpory je zaměřená na získání maximálního množství informací o jednotlivých typech. Také je určená pro všechny, kteří pochybují či neznají svůj enneagramový typ. Poznání typů se snažíme podpořit různými způsoby, kromě textu můžete využít i obrázky a video. Pro zjištění enneagramového typu, či ujištění se o jeho rozpoznání, jsme pro vás připravili rozlišující otázky mezi jednotlivými typy. Například: pokud přemýšlíte, zda jste typ Jedna nebo Šest, najdete deset rozlišujících otázek, které vám podle vašich odpovědí napoví, zda jste spíše typ Jedna nebo Šest.

Popis partnerů
Zde najdete základní charakteristické rysy jednotlivých typů ve vztahu a následně pak vztahy mezi jednotlivým enneagramovými typy v osobním, partnerském životě. Například popis vztahu mezi typy Šest a Devět, či Šest a Jedna a tak dále.

Komunikace
V sekci komunikace najdete typický styl komunikace, řeč těla, slepá místa i deformující filtry pro každý typ.

Konflikt
V sekci o konfliktu najdete běžné způsoby, jakými je možné nechtěně podráždit konkrétní typ, poznáte jeho viditelné chování, pokud je podrážděn, dočtete se, jak přistupovat k rozhněvanému člověku tohoto typu a také se dozvíte, jak mohou jedinci tohoto typu řídit svůj hněv.

Advanced
Podtypy
V této sekci najdete všechny informace týkající se podtypů. U každého typu jsou popsány tři podtypy. Sekce také obsahuje testy, které vám pomohou určit, který podtyp je právě váš.

Vedlejší typy (křídla)
Pro komplexní pochopení enneagramu jsou důležité také vedlejší typy, jinak řečeno křídla. V této části najdete popsané vedlejší typy pro všechny enneagramové typy. Proto, abyste si ujasnili možnou dominanci svých křídel, najdete vhodný test.

Osobnostní rozvoj
Sekce obsahuje základní rozvojovou orientaci pro jednotlivé typy. Například: co v rozvoji pomáhá danému typu a jaké jsou možné jeho reakce v probíhajícím procesu změny. Rozvoj souvisí i s vnitřní dynamikou enneagramového symbolu (šipky) a tedy s bodem rozvoje - integrace a bodem dezintegrace - stresu. Zajímavou součástí rozvoje jsou i paradoxy v našem jednání, které nevědomě vytváříme. Paradox zná ve svém životě každý, jedním z nich je například touha po porozumění s blízkým člověkem. Tak proč se pořád hádáme? I to je paradox běžného života. V sekci jsou popsány typické paradoxy pro jednotlivé typy. Rádi bychom podpořili váš rozvoj i šesti kroky v rámci extrémního růstu. Navíc máte v aplikaci možnost vidět svůj pokrok díky sledování historie vašich záznamů, týkajících se tohoto tématu.

Master class
Zralost
Využíváme devítistupňovou stupnici zralosti pro každý typ. Tak je snadnější sledovat vlastní rozvoj a směrovat ho dál. Součástí je nejen test, ale i možnost zapisovat si poznámky. Velmi důležitou a pomocnou ruku vám dá také červené světlo a budíček u každého typu, což vám pomůže uvědomit si kritické body a návyky pro další rozvoj.

Světlo a stín
Každý z nás má své silné a slabé stránky, to je nám všem jasné. Jaký ale máme negativní potenciál? Co zásadního, jaké kvality se skrývají v neuvědomované, skryté části naší osobnosti? V sekci je popsán pozitivní i negativní potenciál u každého typu.

FIREMNÍ SEKTOR

Basic
Popis typů
Tato část Podpory je zaměřená na získání maximálního množství informací o jednotlivých typech. Současně je určená pro všechny, kteří pochybují či neznají svůj enneagramový typ. Poznání typů se snažíme podpořit různými způsoby, proto jsou zde kromě textu i obrázky a video. Pro zjištění enneagramového typu, či ujištění se o správnosti cesty hledání, jsou zde rozlišující otázky mezi jednotlivými typy. Například pokud přemýšlíte, jestli jste typ Jedna nebo Šest najdete zde deset rozlišujících otázek, které vám podle vašich odpovědí napoví, zda jste spíše Jednička nebo Šestka. V nabídce najdete i test, který vám pomůže ověřit si a určit svůj enneagramový typ s tím, že se zaměřuje na pracovní oblast a projevy typu v ní.

Aplikace
V sekci najdete několik aplikací enneagramu, tedy oblastí, v nichž je možné poznatky o enneagramu prakticky využít. Najdete zde témata: komunikace, konflikt, zpětná vazba.

Motivace
Obsahuje možnosti jak motivovat jednotlivé typy, ale i to, co je naopak demotivuje.

Advanced
Leadership
V sekci najdete popis jednotlivých enneagramových typů v pozici leadera. Test, který podněcuje zamyšlení se nad tím, jaký jsem leader.

Tým
Velmi důležitým prvkem v pracovním prostředí je tým. V sekci najdete role v týmu, úkolové role, popis jednotlivých typů ve čtyřech fázích týmového vývoje, preferovanou vzájemnou závislost jednotlivých typů i představy o cílech týmu podle jednotlivých enneagramových typů. Sekce obsahuje několik cvičení, které poskytují podněty pro zamyšlení nad týmem i nad svou vlastní rolí v něm.

Pracovní pozice
V sekci najdete pět definovaných pracovních pozic a to vizionář, leader, manažer, specialista a pracovník. U každé z pěti vyjmenovaných pozic jsou definované čtyři kompetence, které jsou, bez ohledu na obor, nutné pro dobrou práci. Tyto kompetence současně kopírují produkt dané pracovní pozice. Každá kompetence je konkrétně popsaná. Velkou výhodnou sekce je fakt, že se začnete lépe orientovat v klíčových kompetencích, které jsou pro vás, vzhledem k pracovní pozici, důležité a máte možnost je dále rozvíjet.

Master class
Popis pracovních kompetencí pro jednotlivé typy
Jak ale rozvíjet kompetence u jednotlivých typů? Hlavním přínosem enneagramu je, že umožňuje a podporuje individuální rozvoj a růst. Proto jsme pro vás připravili popisy pěti pracovních pozic a čtyř kompetencí u každé pracovní role a popisy u všech typů. Rozvoj je možné sledovat a podporovat díky tomu, že u každého typu je pět pracovních pozic se čtyřmi kompetencemi popsaných i ve stavu zralosti typu, tedy jako typ nezralý, normální a zralý. Tím jasně vystoupí rozdíly pro jednotlivé typy nejen mezi pozicemi, ale i mezi zralostí daného člověka, a je možné sledovat vývoj jedné kompetence od nezralosti až ke zralosti s ohledem na pracovní pozici.
Tato sekce nabízí zcela jedinečný a výjimečný přístup, jakým lze využít enneagram nejen v práci pro svůj osobní rozvoj, ale i pro rozvoj druhých, a to velmi konkrétně!

Popis pracovních vztahů
V sekci najdete vztahy mezi jednotlivými enneagramovými typy vztažené k pracovnímu prostředí.
Například: Jak spolu spolupracují typy Tři a Osm? V čem může být jejich spolupráce, vztah přínosem a kde jsou problematická místa?

Interview
Jestliže využíváte enneagram v práci je velmi přínosné naučit se odhadnout enneagramový typ druhého člověka. Sekce vám nabízí veškerou podporu pro vaše cvičení se v této velmi užitečné dovednosti.
Aplikace nabízí mnoho textů v podobě informací k různým oblastem ať z osobního či pracovního života. Základem každé podpory, rozvoje i růstu je vědět, kde se nacházíme, co potřebujeme změnit a kam můžeme jít dál.
Aplikace obsahuje i nápovědu, jak s jednotlivými typy v různých oblastech zacházet.

Víme, že text není vše, a proto podněcujeme myšlení a porozumění uživatelů prostřednictvím testů. Nejedná se o testy v pravém slova smyslu, ale o otázky a odpovědi k tématu, které uživateli pomohou lépe si ověřit jeho pochopení věci i orientaci v tématu.

Druhým užitečným prvkem je zápisník. U mnoha témat v podpoře je možnost následného „cvičení“. Cvičení spočívá v otázkách, které jsou uživateli nabídnuty k zamyšlení. Odpovědi na otázky je možné si zapsat přímo do podpory, která si pamatuje vaše odpovědi i předešlé výsledky testů.

Posledním interaktivním prvkem je možnost práce s textem.
Je to jako v knize, kdy jste si přečetli odstavec, který se vám zdá být podstatný, a proto si ho podtrhnete. Podobně to funguje i v podpoře. U vybraných sekcí máte možnost označit si text, který je pro vás zajímavý, kterému nerozumíte, který chcete někomu přečíst. Aplikace si zapamatuje vaše volby a vy se pak můžete rychleji orientovat na to, co potřebujete a co vás zajímá.
Uvedené ceny jsou za 1 licenci pro jednu osobu na 1 rok, bez ohledu na dobu započetí užívání licence. Například začnete aplikaci využívat v lednu 2013, licenci máte do ledna 2014.

Aplikaci máte možnost si vyzkoušet na 1 měsíc BEZPLATNĚ jako Demo verzi.
Nabízíme vám možnost monitorování aktivního využívání během této měsíční zkušební doby.

Kdykoliv máte možnost rozšířit si platnost vaší licence o další uživatelskou úroveň. Například máte zakoupený ve firemním sektoru Basic a chcete Advanced. Pokud tak učiníte, budete mít k dispozici, jak firemní Basic, tak Advanced.

Cena Firemní sektor

Uživatelská úroveň Cena bez DPH
Basic 1 000 Kč
Advanced 3 000 Kč
Master class 6 000 Kč

Maximální cena za plnou licenci je tedy 6 000 Kč.

Pokud budete licenci rozšiřovat, ceny jsou následující:

Ceny pro rozšíření uživatelské úrovně
Uživatelská úroveň Cena bez DPH
Advanced 2 000 Kč
Master class 5 000 Kč z Basic
3 000 Kč z AdvancedCena Veřejný sektor

Uživatelská úroveň Cena bez DPH
Basic 1 000 Kč
Advanced 2 000 Kč
Master class 3 000 Kč

Maximální cena za plnou licenci jsou 3 000 Kč.

Pokud budete licenci rozšiřovat, ceny jsou následující:

Ceny pro rozšíření uživatelské úrovně
Uživatelská úroveň Cena bez DPH
Advanced 1 000 Kč
Master class 2 000 Kč z Basic
1 000 Kč z Advanced
Demo verze
Nekupujte si nic, dokud to nevyzkoušíte!
Nabízíme dám Demo verzi enneagramové Podpory, která je pro vás na 1 měsíc ZDARMA.

Stačí si objednat Demo verzi a my vám zašleme vaše přístupové údaje.

Co obsahuje Demo verze?
Přístup dostanete do několika sekcí uživatelské úrovně Basic v omezeném znění. Uvidíte, jak systém funguje a jaké možnosti vám Podpora nabízí.

Vyzkoušejte si, zda se vám naše Podpora líbí a teprve pak plaťte.