Osobní růst s enneagramem


Téma růstu a rozvoje je v enneagramu velmi silně zastoupeno a zakořeněno. Někteří mezinárodní autoři představují enneagram čistě jako systém rozvoje a růstu. To je zakořeněno i v samotné definici toho, co je enneagram: „psychologický, dynamický systém popisující osobnost.“

Proč je osobní růst a rozvoj pro enneagram důležitý a charakteristický?

Zralost x nezralost

Každý typ je popsán ve třech fázích svého vývoje. Fáze nezralosti, tedy když vše, co by mohlo na být každém typu problematické či být vnímáno negativně, tak ve většině případů vnímáno skutečně je. Lidé si nejsou vědomi nejen svých tendencí a návyků, ale ani možnosti s nimi pracovat.

Po té přichází fáze zralosti, která je popisována jako normální. V ní si lidé uvědomují některé své problematické návyky a tendence a snaží se s nimi nějak někdy pracovat.

Poslední fází je pak zralost sama, což je fáze, kdy jsou lidé plně dospělí (ne v právním a fyziologickém smyslu), umějí se adaptovat na měnící se podmínky života a jsou se sebou a svým životem spokojení.

Různé koncepty zralosti,aneb aby vás nemátla slova

Autoři Riso a Hudson, od nichž vychází koncept tří fází zralosti, svůj koncept rozpracovali do systému devíti fází/stupňů. Přičemž 9 je nejnižší, nejméně zralá fáze a 1 je fáze plné zralosti a práce s kvalitami daného člověka a typu.

Mario Sikora zvolil jiný přístup, jímž popisuje typy v normálních situacích a ve stresu, když stresem je míněna fáze nezralosti. Poukazuje na to, že v určitých životních situacích se mohou lidé vracet ke svým starým návykům.

Helen Palmer a David Daniels popisují vývoj jednoduše jako vývoj od nezralosti ke zralosti.

Richard Rohr používá termín vykoupené a nevykoupené chování. Toto pojmenování je výsledkem nejen sporného překladu do ČJ, ale také křesťanským základem autora.

Cesty ke zralosti, tedy k osobnímu rozvoji

Díky tomu, že je toto téma tak významné, je v enneagramu popsáno několik cest či možností osobního rozvoje:

Bod integrace a dezintegrace
Pokud se podíváte na symbol enneagramu uvidíte, že každý typ je spojen čarami s dalšími dvěma typy. Jeden z těchto typů se označuje jako bod integrace či rozvoje. Tento typ představuje principy, které se daný typ na cestě svého rozvoje potřebuje naučit . Nikdy se však nestane jiným typem. Druhým typem je bod dezintegrace či stresu. Tento bod představuje náhradní řešení v dobách krize. Toto řešení je však krátkodobé a nevede k růstu.

Dobrým příkladem je bolest zad a prášek proti bolesti. Jestliže vás bolí záda, máte dvě možnosti. Můžete si vzít prášek proti bolesti, který vám na chvíli přinese pocit úlevy. Takové řešení je podobné bodu dezintegrace. Nebo pokud se bolesti zad opakují, můžete jít na fyzioterapii, začít cvičit atd. Toto je řešení, které nabízí pod integrace/rozvoje.

Vyšší kvality
U každého typu jsou popsány také vyšší kvality. To jsou kvality, které člověk v sobě objevuje, probouzí a pěstuje, jde-li cestou rozvoje. Vyšší kvality pojmenovávají a ukazují, jak má vypadat zralost pro každý typ.
 
 
Co vám rozvoj s enneagramem opravdu přinese ? Přečtěte si zkušenosti! 
 
Enneagram mi přinesl uvolnění. Zjišťuji, že se k němu stále vracím, protože mi přináší mnoho dobrého v důležitých okamžicích mého života. Pro mě je to i určitý pocit bezpečí a pomoci.“


Enneagram mi pomohl pojmenovat a uvědomit si strategii, kterou žiji a tím jsem si mohla snáze uvědomit, na čem mohu ve svém osobním rozvoji pracovat.“
 


Díky enneagramu jsem se lépe poznala a to mi pomohlo být více upřímná sama k sobě i k druhým lidem. Pomohl mi pochopit, co mě vyčerpává a konečně s tím můžu něco dělat.