Enneagram ve světě 

Enneagram je ve světě velmi rozšířený a za mnoho et své existence i „rozkošatěný“. Různí lidé ho aplikují do různých oblastí lidského života. Všechno přitom vychází ze stejného kvalitního základu. Díky této velmi pestré nabídce si můžete vybrat zemi, jazyk i téma či oblast, které vás ve spojení s enneagramem zajímá. 

Nabízíme zde výběr oblastí a těch nejlepších a nejdůležitější osobností v každé z nich. 

Školy enneagramu
 

Helen Palmer a David Daniels - Enneagram in Narrative Tradition

Škola, kterou založila Helen Palmer a David Daniels je největší a nejrozšířenější. Nositelem licence pro ČR je od roku 2004 Eva Velechovská. Škola se vyznačuje vysokými standardy a důrazem na orální, mezilidské předávání enneagramu. Také je to škola, která vyzdvihuje spirituální část enneagramu. Enneagram je brán jako nástroj pro rozvoj vědomí a plné přítomnosti.
 

Don Riso a Russ Hudson – The enneagram institute

Tito dva muži jsou dnes již pojmem. Vytvořili skvělý dotazník enneagramu RHETI, který v českém jazyce není k dispozici (pokud něco takového najdete na internetu, je to podvod). Dotazník je skvělý, rozsáhlý a vyžaduje čas i soustředění. Jejich škola je jakými mostem, či na půl cesty mezi spirituálním pojetím enneagramu a velmi praktickým každodenním životem. Velký důraz je zde kladen na rozvoj a růst, od těchto autorů pochází i devět stupňů rozvoje pro každý typ, či pojmy jako červené světlo nebo budíček…
 

Claudio Naranjo – Seekers after Truth (SAT)

Naranjo přinesl do světa enneagramu nové, pochopitelné a ucelené pochopení a pojetí podtypů. Kromě toho také spojil enneagram s psychoterapií a jeho semináře SAT 1, SAT 2 a SAT 3 jsou určené
pro psychoterapeuty, kouče atd. Pro lidi, kteří pracují s druhými na profesionální úrovni.  Jeho kniha „Character and Neurosis“ spojuje enneagram s psychiatrickými poruchami. Práce na seminářích je hodně zážitková a spojená i s prací s traumatem.
 
Oblasti aplikace enneagramu 
Enneagram je využitelný v mnoha oblastech a pokud se ho naučíte používat, ovlivní všechny ostatní oblasti a stane se vaším životním stylem. Přinášíme vám stručný přehled toho nejlepšího a nejzajímavějšího, co
v současnosti můžete ve světě potkat.
 

Spiritualita

Richard Rohr
Stálice na poli propojení enneagramu a křesťanství. Je autorem skvělého konceptu paradoxů pro jednotlivé typy.
 
Samuel a Ruth Jakob 
Dvojice Samuel a Ruth žije ve Švýcarsku, u nás vyšla kniha, jejímž autorem je Samuel Jakob a nese název Průvodce enneagramem. Pro ně je enneagram cestou ke spirituální podstatě a ve své práci hojně využívají jak meditací, tak zážitkových forem práce.
 
Tom Condon
Je v enneagramovém světě mediální hvězdou. Mnoho z jeho práce je on-line a poměrně snadno dostupné. Jeho práce je zaměřená na techniky jako je meditace, mediace, koučování, ale i terapie, které propojuje s enneagramem.
 
 

Business použití

Ginger Lapid Bogda - The Enneagram in Business
Tato velmi pozoruhodná žena propojila enneagram s prostředím businessu a firem. Její aplikace
do komunikace, leadershipu nebo na zpětnou vazbu umožňují lidem používat enneagram každý den v práci. Její knihy i nástroje jsou tak praktické! Její pojetí systému je i velmi odlehčené a na bázi „lízátka“. Když si jednou líznete a chutná vám to, přijdete znovu.
 
Mario Sikora - Awareness to Action 
Mario je Osmička a k tomu je velice chytrý. Spojením těchto dvou kvalit vzniklo úplně nové pojetí enneagramu, které je snadno a rychle přístupné všem, a to i ve firemním prostředí. Mario například mluví
o strategiích, nikoliv o typech, a v rámci jeho přístupu „vědomí k akci“ je důležité jak přijetí, tak i možnost předat to, co vám nejde, někomu jinému, komu to jde.
 
CJ Fitzsimons
Tento původně Ir žijící přes deset let v Německu se v současné době věnuje použití enneagramu v businessu.
 
Dirk Cloete - Integrative Enneagram Solution
Pracuje hlavně v Jižní Africe a jeho programy jsou pro jednotlivce i týmy určené k profesnímu rozvoji.
 
R. Karl Hebenstreit
Má velmi originální, jednoduchý způsob jak představovat enneagram ve firemním prostředí.
Jeho doktorandská práce byla zaměřena na enneagram a kvality jednotlivých typů pro business.
 

Ostatní

Enneagram a NLP
Ve světě se začalo objevovat a prosazovat propojení technik NLP s enneagramem. Tomuto spojení
se věnuje více osobností:  Anne Linden, Tom Condon, Irina Karopa a další.
 
Beatrice Chesnut  
Je v tuto chvíli jednou z nejpovolanějších osob na téma podtypů, o kterých napsala
i knihu. Sama ale přiznává, že její podtypy pocházejí zcela od Naranja.