EPTP - Enneagram Professional Training Program®

Buď jste se do enneagramu zamilovali a chcete ho využívat i ve své práci, nebo se stal vaší prací anebo to, že se mu věnujete, vás prostě a jednoduše rozvíjí a posouvá.  Ať platí jeden, druhý či třetí důvod, VEVA CZ je učitel učitelů. Nabízíme vám hluboké, kvalitní semináře, abyste se enneagram skutečně dobře naučili a mohli ho využívat podle svých potřeb.
 
Naučte se enneagram profesionálně, kvalitně a do hloubky.

Program koncipovala dvojice světoznámých osobností, profesor na Stanfordské univerzitě David Daniels M. D. a Helen Palmer, dříve také na univerzitách působící. Tato škola je vedena ve vysoké profesionální kvalitě po celém světě a dodržuje jednotné standardy.
 
Pro koho je výcvik určen:
 
Přínosy:
 
Možnosti a pravidla programu EPTP:

Moduly z nichž se skládá EPTP
 
Název modulu Časová dotace  Více informací 
Sekce 1: Intenzivní Enneagram 4 dny Detail
Sekce 2: Panelové rozhovory 2 dny  Detail
Sekce 3: Práce s typem 2 dny Detail
Sekce 4: Podtypy 2 dny Detail
Sekce 5: Interview - typizační proces  2 dny Detail
Sekce 6: Typizační trénink 2 dny Detail
Sekce 7: Zácvikový proces   Detail
Sekce 8: Panely podtypů 2 dny Detail
Sekce 9: Vedení workshopu, panelů, prezentace, standardy 2 dny Detail
Sekce 10: Osobnostní rozvoj a spirituální růst  2 dny Detail
Podmínky pro splnění certifikace:
 
Certifikační zkoušky:
Na cestě profesionálního tréninku se naučíte:
Kritéria - Osobní požadavky
Následuje idealizovaný seznam osobních vlastností, dovedností a kvalit, jež jsou nezbytné pro kvalitní učení a reprezentaci programu. Připouštíme, že rozvíjení a projevování těchto kvalit je celoživotní proces. V tréninku jsou tyto kvality založené na sebehodnocení v součinnosti s instruktory. Zvláštní oblastí může být zaměření na osobní práce tam, kde je rozpoznána potřeba zlepšení či změny.