Enneagram a práce/business

 

Enneagram je skvělým nástrojem do pracovního prostředí!
 

Přínosy enneagramu a jeho uplatnění v pracovním prostředí:

Skvělé pro pracovní prostředí je propojení enneagramu a těchto témat:

 A mnoho dalších.

 
Zkušenosti 
V mém pracovní životě byl enneagram hodně zásadní. Před tím, než jsem enneagram poznala, jsem byla velmi ovlivněná vnějšími okolnostmi. Za to, co se mi děje, byl z mého pohledu vždycky zodpovědný někdo jiný. Bylo to vlivem okolí, okolností, situace a sama sebe jsem nevnímala jako tvůrce pracovního prostředí a vztahů. Zjištění, že to, jak vidím svět skrze svůj enneagramový typ, vytváří a ovlivňuje situace, do kterých se v práci dostávám, pro mě bylo zásadní. Díky tomu jsem si uvědomila, že můžu ovlivnit situace, do kterých se práci dostávám, a přišlo velké uvolnění.“


Díky enneagramu jsem se naučila lépe lidem sdělovat nejen to, co chci, ale i svoje myšlenky. Jakmile jsem porozuměla jejich enneagramovému typu, upravila jsem podle toho komunikaci a vždy přišlo lepší porozumění. Je to zefektivnění komunikace a tím pádem i práce.“
V pracovní rovině mi to hodně pomohlo s odkládáním důležitých věcí.“Významně mi to pomáhá uvědomit si své reakce, které pak můžu ovlivnit a tím lépe dělat svou práci.“


Porozumění jiným enneagramovým typům mi přineslo nejen uvolnění, ale i pocit bezpečí. Ze začátku jsem z používání enneagramu měla obavy. Nechtěla jsme se na lidi dívat skrze skrze optiku enneagramového typu. Pak jsem ale zažila úlevu, když jsem poznala, že druhý člověk se mnou jedná na základě svého typu a že není potřeba to brát osobně. Je to pochopení, že jsme každý jiný a díky tomu mám s druhými více soucitu. V mé práci, která je extrémně o lidech, jsou pro mě díky tomu vztahy jednodušší, plynulejší, bez velkých dramat. Pro mě je enneagram skvělým nástrojem pro budování vztahů a není potřeba druhým lidem sdělovat, že s enneagramem pracuji. Důležité je, že pomáhá mě.
Než jsem poznala enneagram, často jsem měla pocit, že mi některé věci dělají druzí lidé naschvál. Jsou třeba pomalí, nebo předstírají, že mi nerozumí. Enneagram mi ukázal, že dle mého názoru podávám věci jasně, ale druhý tomu nemusí rozumět. To jsem dřív neviděla. Teď se snažím být více „nápomocná“, tedy podávat věci s ohledem na druhého a hlídat si svoje tendence. Díky tomu lidé kolem mě lépe pracují.
„Identifikovala jsem si kolegyně a díky tomu beru jinak zpětnou vazbu i komunikaci jako takovou. Víc rozumím situaci a tím jsem si více jistá.“
Enneagram hodně ovlivnil můj přístup ke kolegům. Jak s nimi komunikovat, jednat a co kdo potřebuje. Když víte, co kdo potřebuje, je mnohem jednodušší se na tom domluvit nebo mu vyjít vstříc.

 
„Znalost enneagramu mi pomohla na mojí pozici leadera hlavně v oblasti konfliktů. Lépe rozumím nejen tomu, kdy a jak vznikají, ale i tomu, jak je řešit.

Používání enneagramu mi pomohlo v týmu, protože si chování druhých lidí neberu tak osobně. Mám od toho odstup a díky tomu lépe kooperuji.“