Enneagram a koučování 

 
Enneagram má pro kouče a při koučování obrovský význam.

Víte kolik času ušetří kouč i koučovaný, pokud kouč pozná, jaký enneagramový typ je jeho klient?

Kolik témat, která lidé řeší s koučem, je spjatých s jejich osobností a návyky?
Je celkem běžné, že klient přijde se zaručeným problémem a odchází se zcela jiným. Mnohdy lidé řeší životní/pracovní situace, ale příčina a podstata problému je v jejich nahlížení na situaci a v návycích automatického jednání v dané situaci. Právě to jsou oblasti, kde se projevuje enneagramový typ a kde enneagram koučovi pomáhá snadněji nacházet podstatu problémů.

Enneagram šetří čas podle hesla: „Zkraťme dobu, po kterou si budeme lhát“.

V neposlední řadě může koučovi pomoci s identifikací jeho vlastních tendencí při koučování. To znamená uvědomit si a držet pozornost na tématech a řešeních, která jsou pro něj osobně těžká nebo naopak funkční.

Systém propojení enneagramu a koučování je ve světě velmi rozšířený právě pro svou výhodnost.
V České republice je chráněná značka Coaching enneagram, která je majetkem firmy VEVA CZ s.r.o. Koučování v tomto jedinečném spojení si lektoři Vevy více rozvinuli v certifikonamém semináři ICF v USA v roce 2010.
 

Jak to vidí koučové, kteří využívají enneagram ve své práci? 

"V koučování nabízí enneagram nesrovnatelnou konkurenční výhodu. Pokud znáte strukturu osobnosti svého klienta – a co je důležitější, pokud ji zná klient sám – můžete sestavit koučovací či mentorovací program skutečně na míru. Ať směřujete k posílení sebeuvědomění obecně, nebo k posílení konkrétních stránek či dovedností, například v komunikaci či vedení lidí, nabízí enneagram vhled do toho, co klienta drží a co posiluje, co ho motivuje a co ho stahuje zpět. Tím je enneagram efektivní – šetří čas a vyjasňuje, o co klientovi skutečně jde. Navíc se díky enneagramu vytváří mezi klientem a koučem neuvěřitelně silné pouto, které ukazuje, kudy vede ozdravná cesta. Ta může vést skutečně zevnitř ven – vědomý klient totiž pracuje na sobě a na svých vytoužených dovednostech ve světle toho, kým je a kým se chce stát jako celistvá osobnost, jako lidská bytost. Stručně řečeno, enneagram nabízí v koučování či mentoringu možnost zásahu do toho, co hluboce a trvale promění vědomí klientů. Toto vědomí je dar, který si pak klient může vzít a aplikovat do všech oblastí svého života, ve kterých ho potřebuje. Trvalý, dlouhodobý efekt koučingu a mentoringu s enneagramem je největším přínosem jak pro mě, tak pro klienta jako průvodce na cestě k sobě samému." 
Crtistina Muntean
certifikovaný kouč a lektor enneagramu


"Spojení koučovacích technik se znalostí enneagramu je v osobním rozvoji doslova úderná jednotka. Výhodou ennegramu je v koučování zejména dobře popsaná cesta rozvoje pro každý typ. Znalost enneagramových struktur pomůže koučovi velmi rychle a efektivně provázet klienta houštím jeho potíží, váhání a slepých uliček. S pochopením a zachováním respektu k osobnímu nastavení koučovaného, jeho tempu, tématům a fázím vývoje může kouč velmi dobře využít porozumění klientovým strachům, specifickým potřebám, jeho typovému zaměření pozornosti, návykům, obranám. Má k dispozici klíčová témata a otázky, které se s velkou pravděpodobností budou objevovat v každém z problémů přinesených do koučinku. Navíc, pokud sám kouč na sobě pracuje, bývá lépe schopen vcítit se do energie a atmosféry klientovy struktury, dávat mu adekvátní a srozumitelnou odezvu a vytvořit prostředí důvěry a porozumění. Dokonce i bez toho, aby kouč s jistotou znal enneagramovou strukturu klienta, či ji znal sám klient, lze v duchu pravidla „všichni žijeme čas od času každý typ“ enneragam využít. Kouč vytuší, když se objeví například závist, že s ní souvisí celý tematický balíček, který stojí za to prozkoumat, i když klient asi nebude Čtyřka.
Jediné, co je potřeba, je zůstat otevřený tomu, co klient přináší, neškatulkovat, nemanipulovat a nevnucovat „správnou“ cestu. To ale platí pro koučování obecně, ať už se znalostí enneagramu nebo jiných nástrojů
." 
Lidmila Vrzalová 
Kouč a lektor 


"Spojení enneagramu a koučování přináší, že se rychle a kvalitně z teorie stává uvědomělé jednání a prožívaní života. To, co má enneagram a koučování společné, je především jejich použití na základě svobodné vůle. Klienti přicházejí, pokud jsou motivováni sami sebou a přijímají nabídku pouze a jen tehdy, pokud doopravdy chtějí. Jinak proces téměř nefunguje a proto je použití těchto nástrojů zcela bezpečné.
Mně osobně propojení enneagramu a koučování dává velký smysl, neboť práce s klientem je daleko efektivnější. Na základě znalostí a nabídky jednotlivých strategií se zaměřuje pozornost na konkrétnější témata, slova a vnitřní motivy. Nabídka přichází pro specifickou oblast klienta, a s respektem k jeho individualitě pak může probíhat klasický koučovací rozhovor.
Přínos kouče, který je zároveň lektorem enneagramu, je nezaměnitelný. Formou kladení otázek ze strany kouče, si klient odpovídá na otázky a kouč je pouhým průvodcem tématy, které se klienta osobně dotýkají. A díky enneagramu mohou být i překvapivě pojmenovávány, protože jsou skryty za obrannými mechanismy, jež si často ani neuvědomujeme. Kromě toho funguje práce na několika úrovních a tyto nástroje lze využít v různých směrech. Skvěle slouží jak v procesech rozvoje spojených s osobním životem, tak s pracovním, ale také neméně například se spirituálním růstem klienta
." 
Klára Moravuszová
certifikovaný kouč a lektor enneagramu