Literatura

Průvodce enneagramem 

Mario Sikora, Maria José Munita 

Krásná jednoduchá kniha, která zaujme všechny, kteří buď mají za sebou základy enneagramu a nebo naopak se chtějí s enneagramem seznámit s lehkostí. Kniha obsahuje úvod do enneagramu a děvíti strategií, také do tří instinktivních zreslení a do rozvoje pro jednotlivé strategie. 
Texty jsou jednoduché ale přesné a výstižné. Co obsahuje? Vysvětlení tří instinktivních zkreslení. Jak vypadá leader v dané oblasti (slabosti, chování a jak se zkrelsení může projevovat). Devět strategií ukaždé strategie je popsáno např.: hlavní přednost, čím flustrují druhé, jak je vidí druzí, slepá skvrna, jak s nimi komunikovat. Důležité je, že u každého typu jsou překážky v růstu. 
Poslední kapitolu tvoří doporučení pro růst pro jednotlivé strategie. 

Enneagram - Průvodce probuzením 

Beatrice Chesnut, Uranio Paes 

Kniha u každého enneagramového typu popisuje základní témata u každého typu a to poměrně detailně komplexně.
U každého typu je kontrolní seznam rysů pro dané enneagramový typ, který může člověku pomoci se identifikovat.
Kniha se snaží se zaměřit na růst a rozvoj a proto se zaměřuje na nejdůležitější rysy u daného typu, které jsou překážkou na cestě k růstu a to včetně emoční fixace.

U popisu typů jsou také slepá místa a práce se stínem pro každý typ,
což je něco, co v jiné knížce nenajdete.

​Stejně je to s paradoxy (člověk něco che, ale tím co dělá si to vlastně znemožňuje).
U vyšších kvalit se na pak u každého typu věnuje ctnosti a navrhuje i nějaké možnosti, toho, jak se na ctnosti pracovat.

 


Instinktivní leadership 

Mario Sikora, Maria José Munita 
Pokud se zajímáte o enneagram, zjistíte, že má dvě dimenze, které jsou velmi důležité:
Jednak jsou to strategie a těch je devět.
A pak jsou tu podtypy.

V knize autor velmi jednoduše a výstižně vysvětluje, proč jsou tyto instinktivní zkreslení naší pozornosti důležité,
svůj přístup k nim a mnohem více …
Kniha se věnuje představení konceptu instinktivních zkreslení podle enneagramové školy Awareness to Action. 
Každá ze tří oblastní instinktivního zkreslení je zde podrobně popsána sama o sobě a v druhé části knihy pak ve spojení s devíti enneagramovými strategiemi. 
Druhá část knihy tedy propojuje instinktivní zkreslení = podtypy a devět enneagramových strategií a je zde popsán každý z 27 podtypů. Každý podtyp je dobře popsán a pak ještě jeho specifika v práci, leaderovský styl a jaké to je s člověkem toho to podtypu pracovat. Vše je velmi dobře popsané a zároveň relativně stručné. V poslední části knihy autoři věnují pozornost aplikaci tohoto poznání do práce a firemní sféry jako takové. Tato část je sice poslední, ale rozhodně stojí za pozornost, protože jsou tu témata jako kultura a týmy, osobnostní rozvoj a leadership. 
 
 

Devět tváří člověka  

PhDr. Eva Velechovská
 Zajímá Vás enneagram? Chcete systému více porozumět? Pak Vás tato kniha určitě osloví. 
 První česká autorka knihy o enneagramu propojuje psychologický systém se širším kontextem vzniku osobnosti a jeho vývoje.
 Pomůže vám poznat nejen enneagram a jednotlivé typy, ale i vývoj zralosti. Jde o historicky první knihu české autorky. 
 Kniha je doplněna zkušenostmi ze seminářů a zajímavými výroky, dokreslujícími charakteristiku stylu osobnosti.
 Kniha Devět tváří člověka Vám nabídne hlubší pohled na emoční enneagramovou inteligenci.
 Toto zvláštní spojení Vám umožní zorientovat se v emočních a kognitivních návycích a spojit si je s mapou lidských stylů.
 Dává odpovědi na otázky "Kdo jsem? Kdo jsou ti druzí?" 


 

Velká kniha o enneagramu
Helen Palmer 
      
Novější vydání knihy      Starší, méně přesné vydání 

Čím intenzivněji se ponoříte do hloubek enneagramu, jako psychologického systému osobnosti, tím více zjistíte, jak nesmírně bohatý a hluboký je svět lidské zkušenosti. Podobnost těchto zkušeností vytváří strukturu a ta má nejen psychologickou, ale i spirituální rovinu poznání a rozvoje. Helen Palmer je bezesporu velkou osobností světové psychologie a její systematický dlouhodobý výzkum enneagramu a možnosti osvobození člověka od mechanizmů ega patří k unikátním dílům lidského poznání. Kniha je určena k dlouhodobému hlubšímu studiu. Nabízí mnoho informací, jak o systému, tak o jednotlivých typech. 

Základní enneagram 

David Daeniles, M.D., Virginia Price, Ph.D.
 
 David Daniels vytvořil test, který dává možnost zjistit touto formou vlastní enneatyp.
Ze zkušenosti víme, že pro vás tento nástroj bude dobře pracovat pouze tehdy, pokud odpovíte skutečně na otázky pravdivě.   Kniha dává základní popisy jednotlivých typů osobnosti. Je "jasná, stručná, výstižná." 
 

ABC Enneagramu 
Eric Salmon
 
Eric je veselý a společenský člověk. I jeho kniha je plná obrázků a příjemného čtení o nás samých.
 Mnoho lidí se lépe pozná podle výstižných karikatur s textem než podle dlouhých popisů.
 Nečekejte tedy vědecké a hluboké pojetí psychologie osobnosti.
 Kniha však představuje výborný vstup pro laickou veřejnost. 
Průvodce enneagramem 
Samuel Jakob - Johanna Hubber

Průvodce enneagramem je více než knihou pracovním sešitem. Průvodce nabízí cvičení, meditace a témata k zamyšlení, která vedou po cestě osobnostního růstu a rozvoje. Nabízí rady a cvičení jak pro jednotlivé enneagramové typy, tak podněty k růstu a rozvoji obecně. 

Devět tváří duše
R. Rohr, A. Ebert
První kniha o enneagramu, která vyšla v českém jazyce. Richard Rohr je kněz a enneagram dává do souvislostí s křesťanskou vírou, terminologií, biblí. Emoční fixace je tak v jeho podání kořenem hříchu. Popisy typů jsou skvělé a precizní neb sám Richard Rorh žije strategii Jedna.
 
Mezi duší a duchem 
Michal Petr, Denisa Červenková


 Kniha vychází ze spojení psychologie a víry, což odpovídá i spojení autorů, neboť Michal Petr je psycholog a Denisa Červenková je sestra.
 Kniha velmi srozumitelně popisuje základní rysy enneagramových typů. 
 
Enneavhledy
Eva Velechovská 
 Ennevhledy je kniha zamyšlení, která ve své první části nabízí ctnosti pro jednotlivé typy.
 Dívá se na to, co je v každém typu jeho vyšší kvalitou a pomáhá nám této kvalitě v nás rozumět.
 Zjistíte, že to je něco, co vlastně znáte, co se někdy děje. Enneavhledy vám tak pomohou soustředit se na vaši kvalitu, lépe, prakticky jí porozumět a začít si ji v životě více uvědomovat a především si jí vážit. 

 Druhá část knihy se jmenuje " Když má typ dobrý den".
 Tato část knihy popisuje to nejlepší, co můžete s jednotlivým enneagramovými typy zažít, když mají dobrý den. Dobrý den je ten den, kdy vám věci jdou, kdy s lehkostí zvadáte i to, že věci ideálně nejdou zato setkání s lidmi jsou opravdová. V takových chvílích se projevuje to nejlepší z nás a ostatní to mohou vidět a ocenit. Je to taková malá oslava vzájemných setkání s druhými lidmi, kteří v ten okamžik ukazují svou kvalitu. 

Kniha Enneavhledy ukazuje, že i když to někdy nevíme, kráčíme po cestě. Nabízí pohled na kvality jednotlivých enneagramových typů a tím přispívá k tomu, že tyto kvality sami v sobě a v druhých vidíme a oceňujeme. 
 
Inteligentní enneagram 
A.G.E. Blake 
Kniha se věnuje především teorii a teoretických modelů, které souvisejí se vznikem a výskytem enneagramového znaku. 
Je určena pro ty čtenáře, kteří chtějí enneagram studovat teoretičteji či z fylozofického hlediska. 

Enneagram
D. Riso, R. Hudson 

 Mnoho let jsme lidem, kteří mohli a chtěli, číst v anglickém jazyce doporučovali tuto knihu.
Považujeme za obrovský přínos, že je tato kniha nyní k dispozici v českém jazyce. Čím je unikátní?
 Je v ní velmi dobře popsána cesta rozvoje a růstu pro jednotlivé typy.
 Obsahuje spoustu cvičení formou pokládání otázek, které vám pomohou se lépe orientovat.
 Enneagram je zde popsán velmi komplexně a zároveň lidsky.