Enneagramové typy 

Pomocí enneagramu máte možnost odhalit především vlastní osobnostní tendence, zaměření pozornosti na oblasti v životě, které jsou pro vás a vaše života a naplnění potřeb, tak důležité.

Dostanete možnost objevit nejen svoje tendence, ale i tendence druhých lidí. Enneagram je funkční nástroj pro pochopení, hlubší porozumění. Použít ho můžete jako pomůcku pro sestavování týmů, výchovu leaderů, řešení partnerských vztahů, výchovu obecně. Pamatujte však ! Žádné zjednodušování člověka na styl osobnosti. Poznáváme „auto“, neznáte však řidiče!
 
Na této stránce Vám chceme nabídnout krátké popisy jednotlivých enneagramových typů.
 
Typ Jedna
Typ Dva
Typ Tři
Typ Čtyři
Typ Pět
Typ Šest
Typ Sedm
Typ Osm
Typ Devět