Typ Devět

Mírotvůrce
 
 „Mám rád pohodlný a harmonický život.“
 

Vnitřní motivy

Lidé používající typ Devět mají velmi hlubokou potřebu a touhu, aby byl klid. Chtějí si užívat harmonii. Mít a udržet si tento pocit harmonie je sice snazší, když jsou sami bez lidí, ale pro Devítku to není „ono“. Harmonie je pro ně v souznění, v plynutí s druhými lidmi. Když oni, okolí, druzí lidé jsou v harmonii, tak to Devítky nabíjí, mají dostatek energie k akci, cítí se spokojené, živé.
 
Strategií, jak udržet harmonii je u Devítky emoční fixace, kterou je lenost/vnitřní nečinnost, mentální fixace, kterou je přílišná přizpůsobivost a obranný mechanismus, kterým je otupění. 
 
Emoční fixace, kterou je u Devítky lenost/vnitřní nečinnost, se snaží co nejdéle udržet harmonii tím, že potlačuje/uspává/neuvědomuje si vše, co by vedlo ke vzniku konfliktu a tedy ke ztrátě harmonie. Lenost je úvaha „Stojí to za ty problémy? Nestojí.“ nebo „Ještě to není tak špatné, vlastně to docela jde.“ Lenost je ale především to, že Devítky uspí své vlastní impulzy, svá vlastní přání a chtění. Když se Devítek zeptáte „Co chceš?“, může být opravdu upřímná odpověď „Nevím.“ Důvod, proč je lenost z pohledu uspání vlastních motivů výhodná, je jasný. Pokud nic nechcete, pokud „neděláte vlny“, tak si udržíte harmonii, klid. Vlastní impulzy přinášejí nebezpečí konfliktů, problémů, komplikací a tedy ztrátu pocitu harmonie. 
 
Druhým opěrným bodem pro udržení harmonie je pro Devítky mentální fixace, kterou je přílišná přizpůsobivost. Ta by se dala, shrnout do věty „Když mi to neublíží a tobě to udělá radost, tak budiž.“ Znamená to, že jestliže se přizpůsobím tomu, co chce ten druhý, nebudou problémy, zůstane klid a pohoda. Někdy je pro Devítky snadné a příjemné se přizpůsobit tomu, co navrhuje a chce ten druhý, protože se samy o sobě špatně rozhodují, neví, co by chtěly (to je důsledek emoční fixace lenosti). Přílišná přizpůsobivost ale znamená, že mají tendenci souhlasit i s tím, co jim tak úplně nevyhovuje jen proto, aby byl klid. Pozor! Určitě to neznamená, že budou souhlasit se vším, ale pokud je to vysloveně neohrožuje, tak přizpůsobení volí jako snazší a bezpečnější cestu. 
 
Obranný mechanismus je otupění. Pokud si položíte otázku: „Jak udržet pocit harmonie přestože jsem v konfliktu a je problém?“  Pak odpověď otupit se, či vypnout se, odpojit se, je velmi logická a poskytuje řešení situace.  Devítky v mnoha situacích, které jsou konfliktní, vypjaté, někdo křičí či tlačí („Musíš!“), otupí.  Často to znamená, že jejich fyzické tělo v situaci zůstává, ale jejich mysl je pryč. Někde jinde, u něčeho jiného. 
 

Přehled

 
Emoční fixace: Lenost/vnitřní nečinnost
Mentální fixace: Přílišná přizpůsobivost 
Obranný mechanismus: Otupění 
Základní potřeba: Harmonie 
 
 
 

Rozvoj a zralost 

 
Devítky se potřebují naučit ctnosti, kterou je pravý čin. Co to znamená? Rozhodnout se či poznat, co je opravdu důležité a to udělat jako první. Ctnost je nepřítomnost emoční fixace. Pro Devítky to znamená, že nezažívají lenost, kdy se jim nechce, a nevědí co a jak, ale vědí, co chtějí, co je potřeba a jdou to udělat. 
 
Bdělost je jejich esence, tedy kvalita, kterou v sobě vždy mají, jen je překrytá emoční a mentální fixací i obranným mechanismem. Na cestě růstu rozvíjejí svou schopnost být plně přítomné tomu, co se děje. Normálně to Devítky umí pouze tehdy, pokud se jedná o něco, co je vysloveně baví, nejsou žádné problémy, žádné konflikty a jsou si jisté, že to je „dobře“. Což je mnoho podmínek, takže tento stav nezažívají často. Na cestě růstu je to ale stav, který je pro ně stále častější a častější. 
 
Třetí kvalitou je idea vycházející z mentální fixace, kterou je přílišné přizpůsobení. Ideou pro devítky je láska. Láska v tomto pojetí říká: “Ráda to pro tebe udělám, ale ne na svůj úkor.“ Je to láska k druhým, ale především sám k sobě. Láska k sobě totiž pomůže Devítkám říci "Ne", řešit konflikty atd.