Co to je enneagram? 

Slovo "ennea" přišlo od Řeků a znamená devět, "grammos" – schéma, tvar.

Moderní enneagram, představující typy osobnosti, je syntézou mnoha spirituálních tradic se západní psychologií. Ta představuje v současné době enneagram jako nový obor v psychologii.
 
Enneagram popisuje devět kognitivně poznatelných emocionálních vzorců, které definují způsob, jakým člověk reaguje na svět a interpretuje ho.

Enneagram je hluboká mapa myšlenkových a emočních vzorců, která osvětluje devět různých architektur osobnosti. Z tohoto důvodu je nejsilnějším praktickým systémem pro zvýšení emoční a sociální inteligence člověka. Tento osobnostní pokrok se projeví v pracovní úspěšnosti, osobní spokojenosti a kvalitě lidského života.

Enneagram je nejen psychologický, ale i spirituální systém, který je dynamický a popisuje devět různých vzorců chování, prožívání a myšlení. 
V pozadí každého z devéíti vzorců stojí přesvědčení o tom, co člověk potřebuje k přežití i ke spokojenému životu. 
Jeho představení na české akademické půdě UK se uskutečnilo 26. 4. 2001 M.D. Davidem Danielsem, předním světovým odborníkem na enneagram, a profesorem na Stanfordské univerzitě v USA.
 

Co můžete očekávat?

Netušené hloubky vlastní osobnosti. Získáte znalosti použitelné pro každodenní život. Uděláte si konkrétní představu o svých vnitřních motivech jednání a o struktuře svého typu osobnosti.
 

Co získáte?

Hluboké pochopení svého chování, objevíte podstatu svých konfliktů a silných reakcí. A také zažijete prostřednictvím rozhovorů světy ostatních lidí. Říkali jste si někdy: "Proč to dělá?" , "Vůbec nechápu, proč to říká?"
Najít odpovědi v konfliktech a v nepochopení není snadné! S enneagramem máme všichni jedinečnou možnost pochopit a nesoudit.
 

Něco o systému

Enneagram doprovází jeho specifický znak. Kruh symbolizuje jednotu a celistvost. Rovnostranný trojúhelník a hexagon jsou vnitřní obrazce znázorňující dynamiku systému.
Pod každým bodem symbolu se dá nalézt popis vnitřní struktury osobnosti s typickou emoční energií a myšlenkami, které nás doprovázejí v našem vidění světa.
Škatulkování lidí? Copak existuje devět druhů lidí? Ne, každý člověk je jedinečný, neopakovatelný.

Enneagram popisuje devět struktur, devět ochranných boxů, které jsme použili pro svoji ochranu. Je tu tedy nabídka poznat typ ochrany, typ osobnosti, který má své talenty a přednosti, stejně tak, jako slabá místa. 

Systém především nabízí možnost růstu a uvolnění se ze struktury typu.
 

Jedinečnost enneagramu?

Propojuje horizontální psychologickou rovinu s vertikální spirituálním růstem.
Možnost poznání vlastní esence je zásadním bodem rozvoje a růstu.