EPTP sekce 7 - Zácvikový proces

Vést enneagramové interview je umění, které je potřeba cvičit, cvičit a cvičit.... proč cvičit interview? Přinese vám to rozšíření vašeho pohledu na jednotlivé typy, tříbíte si naslouchání, vnímání, napojení na druhého člověka a správné vyvozování závěrů. To vše jsou klíčové dovednosti, pokud chcete enneagram využívat ve své práci.
 
Pro koho je trénink určen: 
Typizace a vedení panelových rozhovorů (supervidovaná praktika, nekonající se v jednom místě). Každý student si vybírá supervizora/rádce z programu a souhlasí s vedením 18 typizačních rozhovorů.
 
Druh interview a jeho supervize 
Počet 
Interview supervidované kolegou z výcviku EPTP se záznamem 10 
Samostatné interview se záznamem   5 
Interview supervidované osobou, která má certifikaci EPTP    3
Zkušební interview    1 

Typizační interview proběhlé v rámci semináře EPTP sekce 6 Trénink interview jsou do počtu uskutečněných inteview započítány, a to jako interview s kolegou z EPTP. Další interview proběhne ve spolupráci s kolegy z programu EPTP individálně dle vašich časových a prostorových možností. Kolega z programu EPTP dává zpětnou vazbu na interview, kterému je přímo účasten. Z proběhlých intervií se odevzdává zápis. Důležitá je praxe, a proto je dalších 5 interview samostatných, tedy bez vnější zpětné vazby.

Student, ale dává svému supervizorovi zápis z každého interview. Tři intervia jsou supervizovaná osobou, která má hotové EPTP. Tato sezení se zaměřují na technické dovednosti, sebeřízení rozhovoru a proces zkoumání. Vztah „jeden k jednomu“ s certifikovaným učitelem poskytuje výtečný kontext pro další učení a praxi. Každý student také dokončí přehled zkoumání a postoupí ho supervizorovi/koučovi na zhodnocení a zpětnou vazbu.

Dokladem úspěšného zvládnutí umění interview je zkušební interview, které je veřejné. Zkušební interview má jeden opravný pokus.