Sebeuvědomění s Enneagramem

V naší technokratické společnosti jsou na prvním místě vnímány hlavně požadavky na znalosti. Ve spoustě firem se tak školí jen hard skills a na zbytek se „zapomíná“. Rozhodně jsou znalosti velmi důležité, o tom není pochyb. Otázkou je však to, co je vlastně ve firmě skutečně potřeba. Jsou to znalosti? Není ve firmě potřeba spíš zlepšit interní komunikaci? Nebo rozvíjet obchodní oddělení, aby firma měla zakázky i v budoucnu? Nebo vyladit tým, aby dokázal spolupracovat a byl tak efektivní? A nebo jsou překážky ještě někde jinde?
Myslím, že se často zapomíná na to, že jsme lidé. Nejsme stroje, které podávají rovnoměrný výkon 24 hodin denně. Na rozdíl od strojů máme své pocity, své emoce, své nálady, své lepší i horší dny. Prostě jako lidé neumíme podávat stejný výkon každý den 365 dnů v roce. Jenže si to moc neuvědomujeme a snažíme se o to. Nevnímáme vliv počasí, zdravotního stavu a dalších aspektů, které mají dopad (pozitivní i negativní) na náš výkon. A snažíme se často až na sílu. I když to nejde, tak do toho jdeme hlava nehlava.
Jenže jak to změnit? Není na čase začít vnímat sebe sama takové, jací jsme? Existuje řada krásných a chytrých knih (vřele mohu doporučit knihu Emoční inteligence od Tary Bennet Golemanové, ke které napsal předmluvu sám Dalajláma), ale ty nemáme často sílu ani čas číst, přestože by nám ledacos ukázaly. Existuje také mnoho různých metod a přístupů, které nám mohou pomoci. Já bych vám rád představil jednu, která patří mezi ty vůbec nejstarší. Jmenuje se Enneagram.

Co je Enneagram?
Enneagram je metoda, která nám umožňuje poznávat své návyky a sledovat, jak vnímáme sami sebe. Vychází z toho, že si v dětství vytváříme osobnost a s ní i návyky, které se naučíme používat téměř nevědomě, tj. děláme věci, aniž bychom si toho byli vědomi, aniž bychom věděli, proč tomu tak je. A dané je to právě tím, že na základě odměny (pochvaly) a trestu jsme se tak naučili v dětství fungovat a tyto návyky si přinášíme i do dospělosti. Ne všechny nám však i nadále fungují. Některé v nás naopak vytváří konflikt, napětí či bolest. Jenže se díváme právě na tyto vzorce chování a myslíme si, že jsme to my. Neuvědomujeme si, že je to jen „jakési auto“, které nás někam dovezlo. Kdo je ale řidič? Kdo jsme my?
A právě díky Enneagramu dokážeme řadu věcí pochopit a uvědomit si i základní model a důvody svého chování. Samotný název se skládá ze dvou slov – ennea a grammos. Slovo ennea vychází z latiny a znamená devět, gammos pak označuje typ nebo také způsob. Jde tedy o 9 typů, se kterými Enneagram pracuje, o 9 kognitivně emocionálních vzorců, které definují, jak každý z nás nahlíží na svět a interpretuje jej. Každý typ patří do jedné ze skupin podle:
  1. Orientace na jednání – centrum břicha. Tendence vnímat svět skrze své tělo, instinkty a reflexy.
  2. Orientace na cítění – centrum srdce. Převažuje sklon vnímat skrze své city a emoce.
  3. Orientace na myšlení – centrum hlava. Tendence vnímat skrze myšlenkové procesy.
V Enneagramu se také běžně hovoří o 3 centrech inteligence v člověku.
Hlavním smyslem Enneagramu je pochopit své vzorce chování a to, kde máme příliš silné reakce. Pochopení, jak nás ovlivňují druzí lidé, jak je přes své myšlenkové vzorce vnímáme, pomáhá v mezilidských vztazích, při řešení konfliktů i při uvědomění si sebe sama. Výsledná změna chování pak znamená posun z odsuzování na nesouzení a chápání druhých. Vřele to doporučuji řadě manažerů, se kterými jsem se ve svém životě potkal.
Enneagram si neklade za cíl zbavit nás osobnosti, ale nabízí mapu a nástroje k opětovnému kontaktu se základním aspektem naší existence. Cesta zpět vede skrze naučené (typové) vzorce na úrovni myšlenkové, emoční i tělesné. Jde v podstatě o metodu zvládání emočních reakcí a snížení stresu. V okamžicích vnímaného ohrožení a nepohody nás učí se uvolnit, místo instinktivního odmítnutí a napětí.
Pokud vás přístup jako takový zaujal, tak mohu doporučit knihu Enneagram – Devět tváří duše od autorů Richarda Rohra a Andreasa Eberta. Druhou variantou pro ty, kteří chtějí osobní zkušenost, jež je vždy nejlepší, je školení na Enneagram. Všem, kteří se touto metodou budou dále zabývat, přeji hodně úspěchů a hlavně, ať vás posouvá dál a získáváte tak větší svobodu a menší závislost na návycích.

Autor článku
Ing. Robert Němeček
majitel společnosti Via Libertatis
 
Autor:Ing. Robert Němeček
Médium:HR News
Rok:2016