Enneagramový typ a jeho další rozměry

Enneagram je model devíti různých adaptivních strategií přežití. Každý z nás zpravidla používá jednu z nich, spoléhá se na ni a ta se tak stává dominantním způsobem interakce se světem. Tato strategie není vědomá, ale ovlivňuje, nejen jak se cítíme, ale i způsob, jakým smýšlíme o světě a jak v něm jednáme.
 
Lidé jsou ale mnohem složitější a proto máme tendenci využívat také další strategie. Vlastně máme sklon používat všech devět strategií a enneagram můžeme vnímat jako model devíti aspektů přirozenosti každého člověka a zároveň jako model devíti „druhů“ člověka.
 
Při prozkoumávání těchto dalších aspektů sebe samých může být užitečné podívat se na vztah mezi strategií, kterou upřednostňujeme, a dvěma strategiemi, které jsou s ní v enneagramovém kruhu spojeny.
 
 

Následuje rychlý úvod do těchto vzájemných vztahů.

Poznámka korektora:
Ti z vás, kteří znají enneagram v pojetí Helen Palmer, znáte tyto "spojovací body " jako body integrace / rozvoje a stresu / desintegrace. Mario Sikora nepovařuje bod stresu (desintegrace) za "špatné" chování, ale jestliže je toto chování používáno příliš, pak brzdí člověka v jeho rozvoji a vytváří problémy. Bod rozvoje (integrace), pak nazývá odmítanou strategií, protože toto chování jde jakoby proti přirozenosti daného typu, přestože je pro něj prospěšné. 
Mario Sikora také definuje každý ennea typ podle základní, vnitřní,  hluboké touhy. Tuto touhu najdete v jeho textech jako snahu o… 
Ennea typ Jedna: snaha být dokonalý

Strategie, která Jedničky brzdí: snaha být jedinečný (ennea typ Čtyři)
Jedničky jsou často schopny postavit se za to, čemu věří, i když čelí nesouhlasu ze všech stran. Někdy se však staví zbytečně do opozice a poté se cítí zraněny, když ostatní neoceňují jejich jedinečný pohled na věc.

Odmítaná strategie: snaha si to užít (ennea typ Sedm)
Přestože Jedničky mají často velmi chytrý a jemný smysl pro humor a milují život, přicházejí i okamžiky, kdy se brání prožití radosti a nadšení z obavy, že ztratí sebekontrolu.
 

Ennea typ Dvě: snaha být spojený

Strategie, která Dvojky brzdí: snaha být silný (ennea typ Osm)
Dvojky jsou často ochotny být silnými šampióny a ochránci druhých. Někdy je však tato schopnost nadměrně využívána a stávají se agresivními, příliš emocionálními a snaží se o kontrolu druhých.

Odmítaná strategie: snaha být jedinečný (ennea typ Čtyři)
Přestože jsou Dvojky často schopny vyjádřit své pravé touhy a myšlenky, přicházejí i okamžiky, kdy svou individualitu a opravdové touhy schovají, aby si udržely spojení s druhými.
 

Ennea typ Tři: snaha vyniknout

Strategie, která Trojky brzdí: snaha být v klidu (ennea typ Devět)
Trojky často budí dojem jako by jednaly klidně a kompetentně. Vždy se zdá, že mají svůj život pod kontrolou. Někdy je však vnější klid jen fasádou, která maskuje úzkost způsobenou tlakem, který si na sebe kladou, aby dosáhly svého.

Odmítaná strategie: snaha být v bezpečí (ennea typ Šest)
Přestože Trojky mají často dobrý smysl pro strategii, který jim umožňuje vyhnout se zbytečnému riziku, které by poškodilo jejich pověst, přicházejí však i okamžiky, kdy zapomenout být opatrné a přecení své možnosti. Díky tomu pak nesplní to, k čemu se zavázaly.  
 


Ennea typ Čtyři: snaha být jedinečný

Strategie, která Čtyřky brzdí: snaha být spojený (ennea typ Dvě)
Čtyřky mají obrovskou schopnost být empatické a naladěné na druhé. Dovedou velmi pečovat o ty, kteří to potřebují. Někdy se však tento podnět k propojení může dostavit ve formě silné potřeby (a požadavku) po empatii a pozornosti od druhých.

Odmítaná strategie: snaha být dokonalý (ennea typ Jedna)
Přestože mají Čtyřky někdy vysoký standard kvality své práce a vysoká očekávání od druhých, přicházejí i okamžiky, kdy u sebe přestanou udržovat stejné standardy, jaké mají ostatní. Místo toho se zaměří na to, jak jim jejich vlastní nedostatky (skutečné nebo smyšlené) znemožňují dosáhnout těchto standardů.
 


Ennea typ Pět: snaha být nezúčastněný a mít nadhled

Strategie, která Pětky brzdí: snaha si to užít (ennea typ Sedm)
Pětky často obdivují a vnímají svět až dětskýma očima, obzvláště v abstraktnějších oblastech života. Někdy však tato touha po znalostech a informacích způsobuje jejich odstup od vlastní interakce s okolním světem.

Odmítaná strategie: snaha být silný (ennea typ Osm)
Přestože Pětky mohou být velmi vlivné, zejména prostřednictvím zákulisního způsobu vedení, přicházejí i okamžiky, kdy odmítají osobní a niterné spojení s druhými, blízké „zapojení se“. Drží si myšlenky a názory pro sebe a tím promeškávají příležitost podílet se na utváření svého okolí.
 


Ennea typ Šest: snaha být v bezpečí

Strategie, která Šestky brzdí: snaha vyniknout (ennea typ Tři)
Šestky jsou často produktivními, spolehlivými a uznávanými členy skupiny, kteří umí najít potřeby skupiny a naplnit je. Někdy se však obávají, že nejsou oceňovány jako člen týmu a zaměřují se na zajištění uznání a ocenění od druhých za své příspěvky skupině.

Odmítaná strategie: snaha být v klidu (ennea typ Devět)
Šestky se často snaží o to, aby se ostatní cítili pohodlně a v bezpečí. Sami povolí svou ostražitost v přítomnosti lidí, kterým důvěřují. Přicházejí ale i okamžiky, kdy se brání klidu a odpočinku kvůli bezdůvodnému podezření, že by to v danou chvíli mohlo přivolat pohromu.
 


Ennea typ Sedm: snaha si to užít

Strategie, která Sedmičky brzdí: snaha být dokonalý (ennea typ Jedna)
Sedmičky často upínají svoji pozornost na detaily a kvalitu věcí a činností, které jsou opakem stereotypu. To se může projevovat jako nepřizpůsobivost a kladení vysokých nároků na druhé obzvláště tehdy, když mají Sedmičky pocit, že jim druzí stojí v cestě ke štěstí.

Odmítaná strategie: snaha být nezúčastněný a mít nadhled (ennea typ Pět)
Přesto mají Sedmičky i svou klidnou a velmi soukromou stránku osobnosti, kterou většina lidí nevidí. Často ale přicházejí i okamžiky, kdy nejsou schopny odpoutat se a oddělit od věcí, po kterých touží.  Dostanou strach, že přijdou o něco příjemného a vzrušujícího, o něco, co by si mohly užít.
 


Ennea typ Osm: snaha být silný

Strategie, která Osmičky brzdí: snaha být nezúčastněný a mít nadhled (ennea typ Pět) 
Osmičky jsou často schopny dělat těžká rozhodnutí díky své schopnosti se emočně oddělit. Někdy však této schopnosti využívají nadměrně a mohou se tak stát necitlivé k potřebám a pocitům druhých.

Odmítaná strategie: snaha být spojený (ennea typ Dva)
Přestože Osmičky mohou obecně s druhými vybudovat silné vztahy, přicházejí i okamžiky, kdy by se s druhými měli skutečně spojit. V tom jim ale brání strach, že jsou zranitelní.
 


Ennea typ Devět: snaha být v klidu                               

Strategie, která Devítky brzdí: snaha být v bezpečí (ennea typ Šest)
Devítky umí často odhalit a zmírnit rizika a umí druhé uklidnit a ujistit je, že vše bude v pořádku. Někdy jsou však příliš ostražité a vzdorují věcem, které by mohly narušit jejich stávající stav. Brání se změnám a zlobí se na ty, kteří se snaží změny prosadit.

Odmítaná strategie: snaha vyniknout (ennea typ Tři)
Přestože jsou Devítky často uznávanými a ambiciózními lidmi, kteří na sebe kladou velká očekávání, přicházejí i momenty, kdy se brání prosazování sama sebe ze strachu, že pro druhé budou arogantní nebo příliš se prosazující.
Autor:Mario Sikora
Médium:web
Datum:16.01.2015