Devět tváří stresu aneb jak si nedělat z práce z domova zbytečné peklo

Znáte syndrom zubařského křesla? Je to, když jdete k zubaři, ležíte na křesle možná už s otevřenou pusou, slyšíte pana doktora někde v pozadí a víte, že za chvíli to přijde a že vás to bude bolet. Jediné, co nevíte, je jak moc to bude bolet a jak dlouho to bude trvat. Prožíváte bezmoc a nejraději byste utekli. Jenže to nemůžete, protože to, co se děje, je něco, čím musíte procházet, abyste měli nakonec krásné a zdravé zuby.


Syndrom zubařského křesla prožívá v současné době spousta lidí. Je tu ale jeden rozdíl. Tu „cestu k zubaři“ (čtěte karanténu) jsme si nevybrali my, nařídil nám ji Velký Zubař (čtěte Vyšší Síla, Vesmír, Matka Země, Bůh nebo něco jiného). Prostě se tu stalo něco, co je větší, než my, a co nemůžeme zcela ovlivňovat. Jediné, co můžeme, je reagovat adekvátně, abychom přežili.

Kolektivnítrauma obrovských rozměrů, která vyvolává v mnoho lidech pocit bezmoci. V důsledku toho je zcela normálně, že prožíváme stres, který nám ovlivňuje jak naše reakce, tak chování. A pokud nemáme dostatek sebereflexe a kapacitu sebeřízení, ze stresu se nám může stát zdroj pekla jak doma, tak v práci. Tak co s tím můžeme udělat?

V následujícím článku se podívám s vámi na devět tváří stresu. K tomu, abych mohla své myšlenky zarámovat, budu používat Enneagram, komplexní a dynamický systém osobního rozvoje popisující devět struktur osobností, její mechanismy fungování a cesty růstu. Enneagram nemusíte znát, abyste v následujícím článku našli něco pro sebe.

Devět tváří stresu

1. TVÁŘ: PERFEKCIONISTA
Tato struktura osobnosti má pozornost zaměřenou primárně na pořádek a řád. Ve všem, co dělají, se snaží dodržovat pravidla a nejvyšší standardy kvality; to stejné pak očekávají i od ostatních. Pokud se to neděje, prožívají intenzivní frustraci. Baví je mít všechno srovnané, uklizené, a pokud možné, dostat jasné úkoly a přehled očekávání jak doma, tak v práci.

PROJEVY STRESU:

Pokud prožívají stres, osoby používající tuto strukturu osobnosti začínají vyhledávat řád a opírají se o pravidla ještě víc, než obvykle. V roli zaměstnanců žádají jasné vedení, strukturu a přehled očekávání. V roli manažerů je možné, že začnou více kontrolovat, mikro-manažovat, směřovat pozornost na detaily, které ostatním připadají zbytečné a nebo více a hlasitěji kritizovat lidi kolem sebe. V soukromém životě začnou třeba s generálním úklidem protože je přece jaro a není žádný důvod, abychom doma neměli pořádek.

CO JIM POMŮŽE:

Lidem používající tuto strukturu osobnosti pomáhá uvědomit si okamžik, kdy začnou potřebovat víc pravidel nebo kdy začnou kritizovat, poučovat a nabízet návrhy k zlepšení ještě víc, než obvykle. Pomáhá jim se zastavit, nadechnout se a uvědomit si to obrovské napětí, které mají shromážděné v těle. Jakýkoliv druh fyzické aktivity je může vést k uvolnění – jóga, jemný tanec, dlouhá procházka lesem atd. V těle plné endorfinů se pak lépe žije – jak jim samým se sebou, tak lidem kolem nich.

2. TVÁŘ: DÁRCE
Tato struktura osobnosti, kterou Enneagram popisuje jako extrovert srdce, má pozornost přirozeně zaměřenou na potřeby druhých lidí. V běžných podmínkách vám dvojky přinesou to, co potřebujete,j dřív, než vás napadne, že byste něco mohli potřebovat. Proto sociální izolace může mít na lidi s touto strukturou osobnosti velký dopad. To je právě i důvod, proč v současné době najdeme spoustu dvojek v první linii – v nemocnicích, v sociální práci, šijící roušky pro potřebné a podobně.

PROJEVY STRESU:

Stres dvojek pozorujeme podle toho, že nám najednou volají více, chtějí s námi mluvit a řešit ještě více, co dělají, prožívají a potřebují druzí. Často slyšíme projevy o tom, kdo jak trpí, kdo co potřebuje, co komu chybí, kdo komu nepomáhá a podobně. Málokdy ale slyšíme, co by potřebovali právě naše dvojky.

CO JIM POMŮŽE:

Dvojkám pomůže zastavit se a uvědomit si, že zapomněly na sebe. Proto jim pomůže, když se ptáme, co by potřebovaly právě ony. Pokud je to váš životní partner, pomáhá se jich laskavě zeptat, co by je teď potěšilo, co by jim udělalo dobře. Pokud je to kolega nebo šéf, je dobře si uvědomit, že tyto lidé potřebují intenzivní sociální kontakt. Proto, pokud můžete, mluvte s nimi častěji, než obvykle. Pokud musíte odmítat něco z toho, co vám nabízí, udělejte to s grácií a vysvětlete jim, proč to děláte, aby si to nebraly osobně a cítili tím ještě osamělejší.

3. TVÁŘ: VÍTĚZ, HEREC
Tato struktura osobnosti se zaměřuje přirozeně na naplnění cílů, dosažení dobých výsledků a získání viditelnosti a vysokého sociálního statusu. Proto je často najdeme ve vedení týmů a organizací. Problém nastává v okamžiku, kdy by hrozilo, že selžou a že nemohou své cíle naplňovat. V tomto okamžiku se projeví stres trojek v plné síle.

PROJEVY STRESU:

Stres trojek rozpoznáme podle toho, že najednou zvýší rychlost a počet toho, co vše musí stihnout a do kdy. Od váš očekávají také vyšší výkon; v jakých podmínkách to pak dosáhnete je moc nezajímá. Pokud nepodáte výkon podle jejich představ a vaše reakce by je mohli ohrožovat, nemají problém vás odstranit ze své cesty. Proto je u trojek největší výzva, aby nešly přes mrtvoly a nezapomněly na lidi, hlavně v okamžiku, kdy jsou v čele rodiny, týmu či organizace.

CO JIM POMŮŽE:

Trojkám pomůže láskyplná zpětná vazba jak v osobním, tak v pracovním životě. V osobním životě stojí za to jím říct, že si je vážíte, že je máte rádi a že vám třeba chybí jako lidé; že se také mohou zastavit, sekat trávu, dopřát si něco dobrého nebo jen tak nic nedělat. V práci se pak vyplatí jim podat zpětnou vazbu ohledně počtů cílů, které si dávají nebo které dávají vám, a jasně a důrazně jim označit vaše pracovní možnosti. Trojky jsou velmi flexibilní a umí změnit cíl, pokud jím to podáte jako šanci vyjít z toho jako vítězové.

4. TVÁŘ: INDIVIDUALISTA, TRAGICKÝ ROMANTIK
Struktura osobnosti čtyři je introvert typu srdce. Často je rozpoznáme podle toho, že jsou výrazní a emočně intenzivní. O svých pocitech mluví s velkou oblibou nebo vypráví emotivní příběhy jiných lidí. Silné emoce je přitahují jako motýly světlo a často prožívají prudké změny nálady. Proto je v současné době riziko deprese vyšší u lidí používající tuto strukturu osobnosti, než u jiných lidí.

PROJEVY STRESU:

U čtyřek rozpoznáme stres podle toho, že začnou více řešit, co jim chybí nebo začnou víc vnímat bolest a utrpění kolem sebe. Svět je pro čtyřky ve stresu často nespravedlivý a neumožní jim být sami sebou. Stres se může projevovat i jako tendence rebelovat proti pravidlům, hádat se více nebo hledat cesty, jak si poradit po svém s tím, co se děje.

CO JIM POMŮŽE:

Čtyřkám pomůže uvědomit si, jak emočně intenzivní skutečně jsou. Pomůže jim se zastavit, dýchat a najít cesty, jak znovu nastolit vnitřní rovnováhu. Hudba, jóga, meditace - vše se může hodit. K tomu jim pomáhá struktura a řád – dát si jasné úkoly, strukturovat svůj den, pustit se do tvůrčích aktivit (malování, šití, vaření, psaní) – to vše pomáhá čtyřkám vytvářet koryto pro své emoce, které pak mohou téct v klidu, bez záplavy sebe a svého okolí.

5. TVÁŘ: ANALYTIK
Struktura osobnosti pět je v Enneagramu takzvaný introvert hlavy. Pro tuto osobnost je samota a izolace přirozený stav; o to více ale trpí, když o to přijdou. Třeba z důvodu, že najednou už všichni pracujeme nebo se učíme z domova.

PROJEVY STRESU:

Pokud pětky prožívají omezení svého času a prostoru pro sebe, mohou mít tendenci se izolovat ještě více před rodinou a týmem. Projevy stresu rozpoznáme i podle toho, že jsou tišší, než obvykle, na komunikaci odpovídají méně nebo vůbec a celkově máme pocit, že tam s námi nejsou. Je pak velmi náročné je zapojit do jakýchkoliv aktivit, jak v osobním, tak v pracovním životě.

CO JIM POMŮŽE:

Pětkám pomůže, pokud respektujete, že opravdu potřebují více času a prostoru pro sebe, než jiní lidé. Pokud tedy chtějí na procházku sami, tak jim to dopřejte a neposílejte někoho jiného s nimi na nákup. V práci jim pomáhá, když jim napíšete krátké zprávy, ve kterých jim sdělíte, co od nich potřebujete a do kdy. Ujistěte je, že pokud vás potřebují, jste tam pro ně. Jinak je nechte být – určitě poté, co se situace uvolní, i pětkám se bude vracet touha po intenzivnějším sociálním kontaktu.

6. TVÁŘ: LOAJÁLNÍ SKEPTIK, VOJÁK
Struktury osobnosti šest najdeme obvykle v práci tam, kde se hodnotí rizika. Jsou vynikajícími odborníky na bezpečnost, vojáky, policisté nebo lékaři. Právě protože se zabývají možnými hrozbami v budoucnosti, jsou obvykle připravenější na vše, co se může stát, než jiní lidé. Také jsou ale více ve stresu, protože ne vše, co se může stát v budoucnu se dá předvídat a kvalitně dopředu naplánovat.

PROJEVY STRESU:

Projevy stresu u šestek rozpoznáte podle toho, že najednou začnou řešit častěji otázku: A co kdyby…? Stejně jako jedničky, i šestky začnou řešit více svět kolem sebe a touží kontrolovat více své okolí. Je možné, že začnou také mluvit více o tom, z čeho mají strach a nebo začnou připravovat strategie, jak jít strachu naproti – třeba tím, že začnou šetřit, kontrolovat si účty častěji, vymáhat pohledávky a podobně.

CO JIM POMŮŽE:

I šestkám pomůže, stejně jako jedničkám, fyzický pohyb, který uvolní strach. Jakákoliv tělesná aktivita, která jim pomůže cítit znovu svoje tělo, je užitečná. Také jim pomůže, když jim připomínáte její minulé úspěchy a co dělali proto, aby je dosáhli. Nejlepší lék pro šestky je připomenout si, že mnoho náročných situací v minulosti už přežili a díky tomu jsou dnes silnější. I to jim může pomáhat uvolnit se a udělat další kroky, jak doma, tak v práci.

7. TVÁŘ: NADŠENEC, VIZIONÁŘ
V Enneagramu jsou sedmičky takzvaná sluníčka profilů osobností. S neustálým úsměvem na rtech, sedmičky se pokusí vidět na světě to nejlepší. Jenže na světě jsou také bolest, utrpění, ztráty nebo omezení a s tím sedmičky neumí moc pracovat.

PROJEVY STRESU:

Pro sedmičky je největším nepřítelem nuda. Proto, když jsou ve stresu, sedmičky začnou přirozeně plánovat ideálně nějaké příjemné zážitky v budoucnu, na které se můžou těšit. Pokud to nelze, pak začnou vymýšlet aktivity pro sebe a pro ostatní zaměřené na znovunastolení dobré nálady. Cokoliv, jen aby nebyla nuda. Její energie, rychlý projev a neustálý pohyb může být někdo únavné pro členy domácnosti nebo pro své manažery a členy týmu. Aneb, jak mi jednou kamarádka sedmička sdílela hlášku svého přítele: „Ty jsi nejlepší, když jsem nemocná. Alespoň tehdy si můžu také odpočinout.“

CO JIM POMŮŽE:

Sedmičkám pomůže uvědomit si, že také mají strach a identifikovat, z čeho přesně mají strach. Velmi často se sedmičky bojí toho, co nemůžou ovlivňovat – bolesti, ztráty či utrpení svých milovaných. Proto je užitečné jim připomenout, že je máte rádi a že můžou také zpomalovat. Sedmičkám také pomáhají jakékoliv aktivity, které je zpomalují, mohou zaměstnat dostatečně dlouho nebo které vedou ke konkrétnímu, hmatatelnému a viditelnému výsledku (psaní, zahradničení atd.).

8. TVÁŘ: ŠÉF, OCHRÁNCE
Struktura osobnosti osm je jako vyšita na vedení v době krize. Hlasitý a mohutný typ člověka, který se nebojí moci i v běžných podmínkách, nesnáší bezmoc a proto udělají vše, aby v krizi měli co dělat a díky tomu ovlivňovat svůj osud.

PROJEVY STRESU:

Projevy stresu u osmiček rozpoznáme podle toho, že jsou podrážděnější, konfliktnější a agresivnější. Mají větší tendenci vidět věci černobíle – jste s nimi nebo proti nim. Pokud se jim něco nezdá nebo nelíbí, tak o tom uslyšíte – jak vy, tak celý barák. A pokud s vámi nemohou najít řešení, nemají problém prásknout dveřmi a stáhnout se před vámi do osobní izolace.

CO JIM POMŮŽE:

Osmičkám je užitečná jakákoliv fyzická aktivita, která jim pomůže spálit nadměrnou energii, kterou mají v těle. Také jim pomůže, když se neleknete jejich výbuchů a dokážete jim podat laskavou zpětnou vazbu o tom, co po nich potřebujete. Také pomůže, pokud jim připomenete dlouhodobé dopady toho, co možná zrovna chystají nebo do čeho se chtějí pustit.

9. TVÁŘ: POHODÁŘ
Poslední struktura Enneagramu, devítka je ve většině klidná, pohodlná a nekonfliktní. Největší nepřítel devítek je tlak okolí, aby se pro něco rozhodla nebo aby se do něčeho rychle pustila. To jí přináší stres, se kterým si umí málokdy rychle poradit.

PROJEVY STRESU:

U devítek rozpoznáme stres podle toho, že začnou mluvit více o věcech, které ostatní mohou považovat za zcela nepodstatné. Také mohou najednou řešit hlasitě reálné či imaginární tělesné potíže. Devítky prožívají krizi jako konflikt, ze kterého se stahují, než sám pomine. Je možné, že v takových situacích vám budou chybět a proto budete mít tendenci na ně tlačit, aby něco dělali. Jenže u devítek je tlak noční můrou; čím víc tlačíme, tím víc se devítky odpojují a my zůstaneme bez výsledku.

CO JIM POMŮŽE:

Devítkám pomůže, pokud jim dáte prostor mluvit více o tom, jak prožívají stres a co potřebují nejvíce v současné době. Ptejte se, jak se mají (ne co dělají) a jak se cítí. Tělesný pohyb jim také pomůže cítit větší jistotu ve svém těle. Pomůže, když jim dáte dostatek prostoru na rozhodování. Když po nich něco chcete, řeknete to formou, která jim pomůže vstřebat váš tlak – třeba emailem nebo SMSkou.

 
Jak vidíme, každý z nás prožívá stres jinak. Každý projev stresu může ale mít výrazné dopady na nás i na naše okolí. Proto je tu pro vás pozvánka, abyste si uvědomili, co dělá současný stres právě s vámi. Jak prožíváte stres? Jak na to reaguje vaše tělo? Jak se cítíte po emoční a duševní stránce? A co by vám pomohlo se více uvolnit a zvládat lépe to, co zrovna máte před sebou?

Klíčovou otázkou je, co z toho, co se děje dnes, můžeme ovlivňovat právě my. Odpověď, která se nabízí, je sami sebou – naše tělo, emoce a mysl. Každý z nás má nějaké automatické mechanismy, na kterých jede v běžných podmínkách. Pod tlakem a ve stresu se ale tyto mechanismy mohou zvýrazňovat a brát si nemilou cenu na našem zdraví a na našich vztazích.

Proto je důležité, hlavně v současné době, abychom se na chvíli zastavili a uvědomili, jakou tvář má právě náš stres. Zastavme se. Nadechněme se. Vnímejte svůj stres. A zkusme si uvědomit, co by právě nám pomohlo uvolnit se z napětí. Nikdo z nás totiž neví, kdy nakonec vystoupíme ze zubařského křesla. To, co si ale musíme pamatovat je, že i tuto zkušenost můžeme přežit v naději, že na konci budeme silnější a možná i vědomější. To je skrytý dar každé krize a v tom je i tato krize naprosto normální.
Autor:Cristina Muntean
Médium:HR news
Datum:27.03.2020