Pět důvodu proč miluji podtypy


Jak jsem propadla kouzlu podtypů podle ATA (Awareness to Action) 

1. Něco to znamená 
Podtyp je divné slovo, které – pokud vás enneagram extra nebaví – nic neznamená.
Zkusím to jinak.
Co instinktivní zkreslení?
Pod tím už si něco představíte.
Je to zkreslení (tedy chybné vidění, cítění) vycházející z nějakého instinktu (vrozeného popudu k něčemu).
I to je jeden z hlavních přínosů přístupu ATA (Awareness to Action).

2. Je to rychlé
Další výhodou je, že je toto zkreslení pozorovatelné v chování, a to většinou poměrně rychle.
Nemusíte člověka dlouho znát, všemožně ho studovat, abyste poznali jeho instinktivní zkreslení.
To je velmi funkční i v práci, kde máte někdy s lidmi a na lidi jen krátký čas.

3. Zdroj mnoha nedorozumění
Když jsou dva lidé v jedné situaci, jejich přístup k vnímání a pak i řešení situace/chování je velmi ovlivněný jejich instinktivním zkreslením. Když máte sebezáchovu a vysílajícího, kteří jdou spolu za přáteli, přistupují k tomu jinak. Pokud si vysílající nedá pozor, může snadno dominovat konverzaci a strhávat na sebe pozornost a sebezáchova jako řešení často zvolí stáhnutí se. Pak ale může být naštvaná, protože nedostala prostor a vysílající se diví, proč nic neřekla a o čem to vlastně mluví.
Oba mají pravdu, ale jinak vnímají situaci.
Což je v pořádku, pokud si to umíte vysvětlit anebo jste si aspoň vědomi svých tendencí.

4. Nic se nesmí přehánět
Čím více jste ve stresu, tím více vás to bude táhnout k vašemu instinktivnímu zkreslení.
Pak člověk snadno začne přehánět to, co je pro něj podstatné a v čem je dobrý.
Největší zrada tkví v jeho přesvědčení, že je racionální a dělá jen to, co je důležité.

5. Na něco je potřeba se vůlí soustředit, protože samo to nejde
Instinktivní zkreslení popisují, co se děje, když má člověk dobrý den, ale také oblasti, témata a činnosti, které se mu nechtějí dělat a v nichž není moc dobrý.
Uvědomíte si, co podceňujete a čemu přirozeně nevěnujete pozornost, a proč byste ji věnovat měli a mohli.
Autor:Michaela Velechovská
Médium:web
Datum:01.01.2022