Rozvoj talentu aneb jak rozvíjet talent lva a jak opice?

Mnoho firem se intenzivně věnuje otázce talent managementu. Důvod, proč se tímto tématem zabývají, je jasný. Žádná firma nechce promrhat, či nevyužít, potenciál svých lidí. Talentovaní lidé představují budoucnost a úspěšnost každé firmy.
Firma obvykle projde nesnadným procesem identifikace talentů a pak, na konci procesu, má k dispozici skupinu talentovaných lidí. V tomto okamžiku vyvstává nový problém: Co s nimi? Jako HR specialisté máte zcela jistě předem připravený plán, jak talenty vzdělávat a rozvíjet, ale v praxi vás může zaskočit, kdo všechno je ve vašem talentovém poolu a to, jak moc jsou tito lidé rozdílní.

Co se může stát…
Vezměme příklady z praxe. Přestavte si, že máte ve skupině talentů Pavla, který je velmi dominantní, má energii a zápal, jeho výsledky jsou dobré, ale je poměrně drsný, moc neposlouchá názory ostatních a pořád musí být po jeho. Hodně mluví, ale málo poslouchá, což vede k tomu, že ho někteří lidí nemají rádi. Jeho podřízení si často stěžují na jeho chování, cítí se nevyužití a nejsou si jistí, zda je Pavel dostatečně respektuje.
 
Na druhou stranu je ve vašem ranku talentů Rosťa. Rosťa to je živel! Stále v pohybu, stále v akci. Je na něm vidět zápal, často baví sám sebe i lidi kolem sebe. Jen kdyby byl trochu důslednější a dotahoval věci do konce… Také je dost roztěkaný, rozlítaný, jakoby nestálý a někdy působí velmi neklidně. Potíž nastává, pokud po něm chcete rutinní práci, dodělávky, nepříjemné věci. K tomu ho snad ani nelze donutit …

A teď co s nimi? Jistě, dáte jim stejná školení hard skills. To potřebují bezesporu oba. Ovšem co dál, jak rozvinout jejich talent? Když je oba dva pošlete například na kurz asertivity, výsledek pravděpodobně nebude moc efektivní, protože ani jeden nemá s asertivitou problém, zato se potřebují rozvíjet v něčem trochu jiném…

Enneagram
V tomto, ale i v mnoha jiných situacích, má velký smysl využít efektivní psychologický dynamický systém k poznání sebe sama i druhých - Enneagram. Lze ho totiž chápat jako vzdělávací systém, který individualizuje potřeby. To znamená, že pomáhá poznat a určit, co přesně a hlavně proč, se kdo potřebuje naučit. Nebo ještě lépe řečeno, jaké kvality, které dotyčný má, můžeme podpořit a posílit, a které z jeho slabých stánek skutečně brání jeho růstu.

Představte si to třeba takto. Máte třídu, v níž je mravenec papoušek a opice a všichni mají vylézt na strom. Každý k tomu potřebuje podpořit a rozvinout zcela jiné kompetence a schopnosti. Talent mají všichni, jen je každý úplně jiný. Enneagram pomáhá popsat a porozumět vnitřním motivům, které nás vedou k tomu, že se v různých situacích chováme jinak. Zjednodušeně řečeno, naše chování záleží na situaci, ale naše vnitřní hodnoty a motivace se nemění. Slovo enneagram pochází z řečtiny a skládá se ze dvou slov. „Ennea“ znamená devět a „gramos“ znamená tvar, či způsob. Enneagram tak popisuje devět typů strategií, které nám pomáhají v životě a ve světě žít a přežít.

Enneagramové typy
Typ je tak trochu ošemetné slovo. Enneagram totiž nepopisuje devět typů lidí, ale devět typů jejich životních strategií. Můžete si nyní představit nabídku devíti typů aut? Jistě dobře popíšete, jak to které auto jezdí, jaké jsou jeho silné stránky, jaké má nedostatky, jaké může způsobovat řidiči problémy. Ale to všechno naprosto nic neříká o řidiči! A o něj jde především! Pokud obě témata spojíme, pak není ani lepší, ani horší typ, stejně jako aut, kdy u každého najdete nějaké silné a nějaké slabé stánky. Ovšem nesmírně záleží na tom, jak umíte řídit! Roli zde hrají i naše zkušenosti. To, co nás v životě již potkalo, ovlivňuje to, jak zvládáme různé situace a jak vidíme sami sebe i svět, čili jak řídíme svoje auto. Enneagram je systém zaměřený na zmapování struktury toho, jak se v životě vyvíjíme a měníme.

Pavel a Rosťa
Vraťme se k našim dvěma talentům. Pavel sám u sebe identifikoval, že používá strategii typu 8. Je to skutečně tak. Identifikovat sám sebe a rozpoznat, která strategie je „moje“, je klíčovým momentem celého procesu. Při využívání znalostí o enneagramu vám „číslo typu“ nikdo jen tak nepřidělí. Pokud náhodou ano, pak utíkejte pryč! Evidentně nic neví o etických zásadách používání enneagramového systému, které jsou nesmírně důležité!

Typ 8
Šéf – Náčelník – Bojovník - Ochránce
 
„Chci, aby všichni věděli, že já se nedám, že jsem silný. Dokážu být náročný, protivný až arogantní. Nesnáším, když mi někdo lže, mluví oklikou a věci zatemňuje. Nesnáším ty, kteří hrají nečestnou hru a většinou s tím něco udělám. Nemůžu nechat nespravedlnost být. Chci slyšet věci krátce, srozumitelně a pravdivě. Mohu se snadno rozhodovat. Když poslechnu svůj pocit v těle, dělám dobrá a rychlá rozhodnutí. Lidé o mě často říkají, že je mě moc, že mám hodně energie, bývám hlasitý, není možné mě přehlédnout. Mám své chrisma, lidé mě buď milují, nebo nenávidí, nic mezi tím. Je pro mě důležité udržovat si kontrolu o lidech, o tom co se děje, kontrolu nad teritoriem, které jsem si já označil za své.“
Základní potřebou Osmičky je nebýt bezmocný a tak se lidé používající tuto strategii rozhodli, že budou moc a situaci držet ve svých rukou. Umí použít svou sílu, používat hrubá slova, nebo jen hlas, jindy stačí jen výraz, a na rukou vám naskočí husí kůže. Osmičky od lidí někdy slyší, že se jich ostatní bojí, i když ony samy neví PROČ!“
 
Pavel se proto, aby mohl plně rozvinout svůj potenciál, potřebuje naučit:  Rosťa
Rosťa se podle toho, co a jak žije, dělá i reaguje, našel na typu 7.
 
Typ 7
Požitkář – Optimista – Bavič – Vypravěč – Otevírač dveří
 
Mít otevřené mnohé možnosti je možná ještě důležitější než to, aby byla stále zábava. I když to je také hodně důležité. Pokud jsem v nepříjemné situaci, raději přemýšlím nad něčím příjemným, nebo plánuji, prostě se vždycky nějak zabavím. Nesnáší nudu, asi jí ani moc neznám, a vlastně se nikdy nenudím. Rád dělám několik věcí najednou, jsem samostatný a svobodomyslný člověk, nesnáším limity a omezení typu: „To nesmíš. Tohle nedělej.“ atd. Zato dokážu lidi povzbuzovat, pozitivně motivovat, ovlivnit i nadchnout. Moc nemám rád dodělávky, detailní přesnost, která dlouho trvá, a takové ty věci kolem. I v nepěkných věcech chci vždycky vidět něco dobrého.“
Sedmičky vypadají tak optimisticky a příjemně! Základním motivem toho typu je pozitivně vypadající útěk od nepříjemných věcí. „To ošklivé zamázneme, zapomeneme, a budeme se soustředit jen na to pěkné“. Snaží se na všem a v každé situaci najít něco pozitivního, nebo to vzít jako dobrou zkušenost. Znít to rozumně, ale pamatujte na to, že problémy nemizí tím, že se na ně nedíváme.
 
Rosťa se proto, aby mohl plně rozvinout svůj potenciál, potřebuje naučit:
Enneagram vám může pomoci porozumět potřebám obou dvou a to je jen jeden příklad dvou vybraných typů. V enneagramu jich je popsáno ještě dalších sedm! A KAŽDÝ JE ÚPLNĚ JINÝ!!! Jde o fascinující dynamický systém, reflektující naše potřeby a způsoby jejich naplňování. Ti, kdo jej znají a využívají, říkají, že enneagram je jako život sám právě proto, že je založen na devíti jasně popsaných zřetelných životních strategiích, ovšem při zachování individuality a respektu k osobnímu příběhu každého z nás. I když používáme shodné základní strategie pro své životy, jsme každý jiný, a proto se liší i naše talenty.
 
Pokud by vás téma rozvoje s enneagramem zajímalo, máte jedinečnou možnost se potkat se světovou špičkou v tomto oboru, s americkou psycholožkou Helen Palmer, která přijede 14. -15. 6. do Prahy a osobně povede seminář na téma Transformace a enneagram.
 
 
Autor:Mgr. Michaela Velechovská PhD.
Médium:Web
Datum:04.06.2014