Cristina Muntean

Certifikovaný lektor: Cristina Muntean

Certifikovaný lektor enneagramu

cm@cristinamuntean.com

Cristina pomáhá lidem i firmám komunikovat lépe. Formou objevení skrytého potenciálu každého člověka i posílení silných stránek, talentů, komunikačních dovedností i procesů umožní lidem i firmám komunikovat lépe, efektivně, vědomě a udržitelně. Při své pr


Datum získání EPTP: 15. prosince 2016

Od kdy se věnuji enneagramu
Od ledna 2010. Tehdy jsem se poprvé seznámila s popisem devíti struktur osobnosti podle enneagramu, a to na půdě české společnosti VEVA.CZ.

Co mě k enneagramu přivedlo?
K enneagramu mě přivedla touha porozumět sama sobě, svým potřebám a svému způsobu jednání. Když jsem začala zkoumat struktury osobnosti s enneagramem, vůbec jsem netušila, jaký poklad pro sebe v tomto systému naleznu a jak moc mi bude pomáhat na cestě k porozumění ostatním a celkovému zkvalitnění mého života a mých vztahů.

Co dělám? / Co nabízím s enneagramem?
Jsem poradkyně a lektorka v oblasti komunikačních dovedností a osobnostního rozvoje. Enneagram používám primárně jako nástroj, který umožní klientům lépe porozumět sobě samým, svému stylu komunikace, svojí vnitřní motivaci a případným překážkám v komunikaci. Zaměřuji se především na komunikaci v pracovním prostředí: interpersonální komunikaci a zpětné vazbě, efektivní týmové komunikaci, prezentačním dovednostem, osobnímu brandingu či mediální komunikaci. Za posledních sedm let jsem na českém trhu poradila víc než 50 firmám s nastavením a vedením jejich komunikačních strategií; také jsem vedla více než 500 seminářů na téma komunikačních dovedností. Klienty podporuji, aby formou sebeuvědomění objevili, uvolnili a rozvinuli svůj potenciál v komunikaci. Zároveň zkoumám vliv osobnosti manažerů na firemní komunikaci a vliv osobnosti podnikatelů na jejich firemní kulturu. V praxi nabízím typizační rozhovory, koučing a mentoring s enneagramem nebo tradiční veřejné či firemní semináře, kde enneagram vysvětluji a spojuji s praktickými aplikacemi.

Jak si myslím, že můj typ obohacuje mou práci s enneagramem?
Jako sebezáchovná Sedmička jsem vděčná za svoji strategickou mysl, rychlost, se kterou dokážu pochopit, o co firmě či člověku jde, a za optimismus, který mi pomáhá vidět to zajímavé v každém novém projektu. Tyto dary se pokouším uplatňovat i ve své poradenské či lektorské praxi, s vědomím toho, že nikdy nevím nic lépe než můj klient, který je jediným odborníkem na svůj vlastní život. Mou prací je proto poukázat na nové možnosti rozvoje, a pokud se na mě klient obrátí s důvěrou, citlivě ho doprovázet blíž k jemu samému i k ostatním formou pravdivé, ohleduplné, vědomé komunikace.

Na co při své práci s enneagramem dávám důraz?
Při práci s enneagramem dávám důraz na pochopení mechanismů fungování každé struktury osobnosti (emoční a mentální fixace, obranné mechanismy, instinkty a křídla, stupně zralosti) a na možnosti uvolnění a transformace těchto mechanismů do vlastních vyšších kvalit. Formou praktických aplikací či formou prožitků, i pomocí systemických konstelací, hledám možnosti uvolnění vnitřního napětí a nacházení místa, kde je klient více spojen sám se sebou a se svými esenciálními kvalitami. Cítím, že touto formou konám Svatou práci, která může vést k radostnějšímu a smysluplnějšímu prožitku života. 
 


 

Vzdělání týkající se ennneagramu

2013 - Absolventka kurzu Lektor osobnostního rozvoje, VEVA.CZ
2014 - Absolventka školení Enneagram a transformace - Helen Palmer, Praha  
2014 - Absolventka kurzu Enneagram of the Holy Ideas - Russ Hudson, Irsko
2014 - Absolventka kurzu Instinktivní podtypy - Mario Sikora, Praha 
2016 - Dokončení mezinárodního výcviku Enneagram Professional Training Program (EPTP), VEVA.CZ / Enneagram Worldwide. 
 
Více o Cristině Muntean zjistíte zde: 
www.cristinamuntean.com
https://www.facebook.com/cristinamunteanofficial