Jiří Beníšek

Certifikovaný lektor: Jiří Beníšek

Certifikovaný lektor enneagramu

benisek@educoprosperity.cz

Enneagram používám především jako psychodiagnostickou metodu vycházející z teorie osobnosti, a to jak při hledání osobnostních tendencí u uchazečů o zaměstnání, tak v individuálním rozvoji člověka.


Datum získání EPTP: 2008

Od kdy se věnuji enneagramu: 2000
 
Co mě k enneagramu přivedlo?
Zejména má životní partnerka. A pak zájem hlouběji pochopit vlivy i principy formující osobnost člověka. Zájem poznat čím i proč si člověk komplikuje osobní život, poznat možnosti psychologického růstu i jeho nástrahy.
 
Co dělám? / Co nabízím s enneagramem?
Přednášky, semináře, typizační interview, analýza osobního stylu (např. manažerského stylu vedení či obchodního stylu, assessment centrum), individuální konzultace.

Jak si myslím, že můj typ obohacuje mou práci s enneagramem?

Tendence dosahovat vytýčených úkolů mě vede k zaměření na cíl v každodenní praxi, např. v efektivnějším použití různých soft dovedností a technik (v propojení s enneagramem).
Schopnost překonávat překážky mi pomáhá učit ostatní zůstat motivovaný a vytrvalý: jít vědomě, s jistotou a ohleduplně ke svému cíli.
A také schopnost rozpoznat kdy je čas poodstoupit od situace a netlačit… nechat věci být.
 
Na co při své práci s enneagramem dávám důraz?
V rámci očekávaných pozitivních změn se zaměřuji na propracovaní plánu osobnostního rozvoje klienta a aktivní podporu v dosahování jeho vlastních úspěchů.
 


Vzdělání týkající se ennneagramu 

Kurzy, semináře a výcviky různých oblastí Enneagramu pod vedením David Danielse, Helen Palmer, Rúth a Samuela Jakob, Jűrgena Gundela, Evy Velechovské a Emanuela Byrtuse. 

Kontaktní informace: 
Email/ kontakt: benisek@educoprosperity.cz
Web stránky / FB: www.educoprosperity.cz