Vladislav Baran

Certifikovaný lektor: Vladislav Baran

Certifikovaný lektor enneagramu

baran@veva.cz

  Vzdělání souvisejícíc s enneagramem